Wat zegt de wet over orgaandonatie?

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

In België is bij wet iedereen die geen uitdrukkelijk verzet heeft aangetekend een potentiële orgaandonor. Toch is het beter je ook uitdrukkelijk als donor te laten registreren.

Inhoud:

Iedere Belg is potentieel donor
Verzet aantekenen
Uitdrukkelijk registreren als donor
Wanneer mogen geen organen weggenomen worden?
Nooit tegen betaling
Met respect
Steeds anoniem

Het wegnemen en transplanteren van organen wordt in ons land geregeld door de wet van 13 juni 1986 (Belgisch Staatsblad 14/2/1987).

Iedere Belg is potentieel donor

Iedere overleden Belg die zijn woonplaats heeft in België en iedere overledene die meer dan 6 maanden in het vreemdelingenregister is ingeschreven en die bij leven geen expliciet verzet heeft aangetekend, is een kandidaat voor donatie van organen.

Het overlijden van de donor moet worden vastgesteld door 3 andere artsen dan deze die de receptor behandelen, de wegneming of de transplantatie zullen verrichten.

Terug naar begin

Verzet aantekenen

Verzet kan worden aangetekend door een formulier in te vullen bij de gemeente die dit in een register opneemt dat bij elke potentiële orgaandonatie moet worden geraadpleegd.

Terug naar begin

Uitdrukkelijk registreren als donor

Hetzelfde geldt wanneer men zich uitdrukkelijk als donor wil laten registreren. Op de website van Beldonor kunt u een formulier downloaden om u als donor te registreren. Het volstaat om dit formulier in te vullen en af te geven aan de dienst bevolking van uw gemeente. De gemeente stuurt het formulier door naar het Nationaal Register. Maar omdat uw familie bij uw overlijden op de hoogte zou zijn van uw uitdrukkelijke wens om indien mogelijk als orgaandonor te fungeren, doet u er goed aan hierover ook met uw naaste familie te praten.
Een bijkomend advies is om bij uw idetiteitskaart een kaartje te steken met de tekst waarop uw naam en handtekening staat en uw uitdrukkelijke wens om in geval van overlijden uw organen te schenken.

Terug naar begin

Wanneer mogen geen organen weggenomen worden?

De geneesheer mag niet tot wegneming overgaan:

– wanneer op de voorgeschreven wijze verzet is uitgedrukt

– wanneer door de donor op een andere wijze verzet is uitgedrukt en voor zover de geneesheer daarvan kennis is gegeven.

De mogelijkheid van verzet door verwanten van de eerste graad werd door de wet van 25 februari 2007 afgeschaft. Strikt wettelijk kan de familie van een potentiële donor zich dus niet meer verzetten.

Terug naar begin

Nooit tegen betaling

Afstand van organen of weefsels mag niet met winstoogmerk geschieden. De donor noch zijn nabestaanden kunnen enig recht doen gelden tegenover de receptor.

Terug naar begin

Met respect

Het wegnemen van de organen en het sluiten van het lichaam moet gebeuren met respect voor het lichaam van de overledene en bezorgdheid voor de gevoelens van de familie. Het opbaren moet zo snel mogelijk gebeuren zodat de familie zo spoedig mogelijk de afgestorvene kan groeten.

Terug naar begin

Steeds anoniem

De identiteit van de donor en de receptor mag niet worden meegedeeld. Een receptor kan wel bijvoorbeeld een dankbrief schrijven aan de familie van de donor. Uit deze brief mag echter op geen enkele wijze zijn identiteit blijken. De brief wordt anoniem, via de transplantatiecentra doorgespeeld aan de familie van de donor.

Terug naar begin

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content