© Getty Images/Maskot

45% van de werknemers zegt thuis productiever te zijn dan op kantoor

Plusmagazine.be Onlineredactie

45% van de werknemers is ervan overtuigd dat hun productiviteit in de afgelopen periode van thuiswerken is verbeterd. Dat blijkt uit recent internationaal onderzoek van rekruteringskantoor Robert Walters. Ook werkgevers zien een overwegend positief effect van thuiswerken op de productiviteit van hun medewerkers.

In het onderzoek geeft bijna de helft van de respondenten aan meer werk gedaan te krijgen vanuit huis. Toch doet thuiswerken niet voor iedereen wonderen. Voor 29% van de werknemers heeft de werkplek geen invloed op de productiviteit, en een kwart zegt thuis minder werk te verzetten. Voor werkgevers is het effect op de productiviteit minder duidelijk zichtbaar. Een kleiner aantal van hen ziet een daling in de productiviteit (11%), maar het aantal werkgevers dat een stijging opmerkt is met 25% ook lager. 49% ziet geen verandering, wat betekent dat ook werkgevers concluderen dat thuiswerken over het algemeen niet nadelig is voor de productiviteit.

De werkplek maakt het verschil

De plek die werknemers tot hun beschikking hebben om thuis te werken, is van grote invloed op hun productiviteit. Zo waren mensen die vanuit bed of op in de zetel werkten nauwelijks productief. Werken aan de keukentafel kwam de productiviteit al wat meer ten goede. Maar de beste resultaten (68%) werden behaald door mensen die beschikten over een aparte werkkamer.

Özlem Simsek, Managing Director bij Robert Walters België: “Voorheen werd er door veel mensen wel eens thuis gewerkt, maar dat het op de voorbije weken op zo’n grote schaal gebeurt is uniek. De bestaande vooroordelen over verminderde productiviteit van werknemers bij thuiswerken, kunnen we door het thuiswerk-experiment van de afgelopen maanden ontkrachten.”

Flexibiliteit, afleiding en wegvallen reistijd beïnvloeden productiviteit

Opmerkelijk is dat dezelfde thuiswerkfactoren zowel een positieve als negatieve invloed kunnen hebben op de productiviteit. Terwijl de één juist opbloeit door de flexibelere werktijden, heeft de ander juist last van die flexibiliteit. Sommige werknemers merken dat hun productiviteit hoger is doordat ze thuis minder vaak worden afgeleid, terwijl anderen aangeven dat hun productiviteit daalt omdat er thuis juist meer afleiding is. Het wegvallen van de reistijd wordt door vrijwel iedereen als prettig ervaren.

Flexibele werktijden

58% van de professionals verzet meer werk door het flexibel kunnen indelen van de eigen werkuren. Wellicht zijn zij door het thuiswerken beter in staat om hun werkdag aan te passen aan hun eigen bioritme. Zo kan een ochtendmens vroeger beginnen en eerder stoppen, terwijl een avondmens net later begint en langer doorgaat, wat de concentratie ten goede komt. Toch werkt deze vrijheid niet voor iedereen. Van de werknemers die hun productiviteit de afgelopen weken zag dalen, wijst 20% de grote mate van flexibiliteit als schuldige aan. Vooral alleenstaanden hebben moeite met het aanbrengen van structuur in hun dag. Hier hebben werknemers met thuiswonende kinderen en samenwonende werknemers nagenoeg geen last van.

Afleiding

Terwijl een deel van de respondenten juist minder wordt afgeleid wanneer zij thuis werken en daardoor productiever zegt te zijn, vinden anderen juist dat er thuis te veel afleiding is. Van de groep werknemers die hun productiviteit door het thuiswerken zag dalen, geeft 70% van de werknemers waarvan de productiviteit sinds de lockdown gedaald is aan dat dit komt door te veel afleiding. Deze groep professionals bestaat vooral uit werknemers met kinderen.

De werknemers van wie de productiviteit gelijk bleef of steeg ervaren thuis juist minder afleiding. Vooral mensen in de leeftijd vanaf 55 jaar vinden dat het afgenomen aantal vergaderingen een positieve invloed heeft op hun productiviteit. Alleenstaanden hebben juist behoefte aan méér vergaderingen. Het is mogelijk dat deze groep ervan overtuigd is dat meer vergaderingen hen zou kunnen helpen om meer structuur in de dag aan te brengen.

Invullen reistijd

Het wegvallen van de reistijd werd door alle respondenten als positief ervaren. Maar hoe deze tijd werd ingevuld maakte een groot verschil op het vlak van hun productiviteit. Mensen waarvan de productiviteit steeg, kozen er in de eerste plaats voor om meer uren te gaan werken terwijl mensen waarvan de productiviteit daalde die tijd het vaakst gebruikten om het huishouden te doen. Toch koos ook 29% van de minder productieve werknemers ervoor om meer te werken. Het grootste verschil is dat terwijl beide groepen er bijna even vaak voor kozen om extra te slapen, de productievere werknemers vaker gingen sporten.

Blik naar de toekomst

Voor de meeste mensen betekent thuiswerken dat zij evenveel of zelfs meer werk kunnen verzetten als op kantoor. 92% van de werknemers ziet het dan ook wel zitten om ook in de toekomst regelmatig thuis te werken. De meeste werkgevers komen in deze wens tegemoet. 77% van de organisaties wil thuiswerken een blijvend onderdeel van de arbeidsvoorwaarden maken.

Özlem: “Nu werkgevers hebben ervaren dat de productiviteit over het algemeen niet te lijden heeft onder het thuiswerken, zien ze kansen. Als er meer thuis gewerkt wordt, kan er bespaard worden op kantoorruimte, en zijn organisaties minder geografisch gebonden in hun zoektocht naar nieuw talent. Tegelijkertijd zijn werkgevers zich ervan bewust dat managers nieuwe vaardigheden moeten leren om thuiswerkers op de juiste manier aan te kunnen sturen.”

Partner Content