© Getty Images

Bijna helft van gecontroleerde werkgevers betrapt op inbreuken op coronaregels

Bijna de helft van de gecontroleerde bedrijven neemt een loopje met de coronamaatregelen of geeft een eigen draai aan het verplichte telewerk. De Arbeidsinspectie kreeg al ook al meer dan 3.000 klachten binnen van werknemers. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen maandag.

Bijna 6 procent van het aantal nieuwe besmettingen doet zich op de werkvloer voor. Wekelijks duiken er in bedrijven nieuwe clusters op en dat worden er, ondanks de maatregelen, almaar meer. Thuiswerk is nochtans verplicht, maar het wordt opvallend minder gedaan dan in het voorjaar. Minister van Arbeid Pierre-Yves Dermagne en voert de controles op: “Deze laksheid mag niet de norm worden.”

In de bedrijven waar fysiek aanwezig zijn wel nog mag, loopt ook niet alles volgens het boekje. Sinds het begin van de pandemie voeren arbeidsinspecteurs in ons land coronacontroles uit. Bij 20.433 bedrijven gingen de inspecteurs ter plaatse langs.

9.477 werkgevers en 70.989 werknemers werden betrapt op inbreuken. Komen het vaakst voor: geen afstand houden, geen instructies om handen te wassen en geen aangepast schoonmaakschema. Er wordt ook te weinig gepoetst tussen pauzes en niet alle bedrijven hebben duidelijke instructies voor ventilatie of verluchting. “De meeste inbreuken worden snel rechtgezet na een waarschuwing. 4.623 ondernemingen kregen er al een”, klinkt het bij de FOD Werkgelegenheid. In 44 gevallen werd een proces-verbaal opgemaakt. 122 bedrijven werden tijdelijk gesloten.

Werknemers die niet terechtkunnen bij hun preventieadviseur, kunnen een klacht indienen bij het Meldpunt Sociale Fraude. Sinds eind maart zijn 3.085 dossiers geopend.

Partner Content