© Getty Images

Coronacrisis: Vlozo, de sectororganisatie die de uitbaters van private ouderenvoorzieningen, luidt de alarmbel

Plusmagazine.be Onlineredactie

Vlozo vreest dat de situatie in de Vlaamse woonzorgcentra uit de hand loopt. Daarom vraagt het dat de Vlaamse overheid krachtiger maatregelen neemt om het tij in de woonzorgcentra te keren. Vlozo heeft een aantal concrete en acute vragen voor de overheid.

“In deze moeilijke tijden blijft Vlozo een constructieve partner in de aanpak van het coronavirus”, aldus Geert Uytterschaut (voorzitter Vlozo). Als sectororganisatie zitten we momenteel echter met vele vragen, maar voorlopig krijgen we van de overheid maar weinig concrete antwoorden.”

Vlozo vraagt daarom dringend duidelijke antwoorden op deze vragen;

Beschermend materiaal: Vlozo vraagt met aandrang om ook alle personeel in de (residentiële) ouderenzorg te voorzien van beschermende materialen. Ondanks de recente levering van (chirurgische) mondmaskers is er in de woonzorgcentra nog steeds een tekort aan beschermende materiaal (FFP2-mondmaskers, beschermende kledij, beschermende brillen, enzovoort). De afwezigheid van dit beschermend materiaal leidt dan ook tot zeer veel onrust bij zorgmedewerkers. Steeds meer zorgmedewerkers zijn trouwens vragende partij om te kunnen werken met de meest beschermende FFP2-mondmaskers.

Maximale testing: Vlozo vraagt om residenten en medewerkers uit de (residentiële) ouderenzorg prioritair te testen (via een IGG-IGM-test). Het is absoluut onwenselijk dat een mogelijk besmette medewerker bij gebrek aan duidelijkheid een potentieel risico vormt voor de bewoners van het woonzorgcentrum. Extra testing heeft nog een ander voordeel: wie de ziekte reeds doorgemaakt heeft en immuun blijkt, kan prioritair worden ingezet bij de behandeling van covid-bewoners.

Tot dusver gaf de (Vlaamse) overheid (nog) geen uitsluitsel over deze bijkomende testcapaciteit.

– Beschikbaarheid van zorgpersoneel: de uitbraak van het coronavirus leidt onvermijdelijk tot hoger absenteïsme en onzekerheid onder het zorgpersoneel. Vlozo wil vermijden dat dit ten koste gaat van de zorg van de bewoners in het woonzorgcentrum. Daarom moeten er dringend oplossingen uit de bus komen. Zo stelt Vlozo voor dat zorgpersoneel uit andere sectoren (zoals thuiszorg) tijdelijk tewerkgesteld kan worden in woonzorgcentra. Ook hierover geeft de overheid weinig of geen duidelijkheid.

Bewoners preventief maximaal op de kamer houden: Vlozo betreurt dat in de nieuwe richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid nog steeds wordt gewezen op het verbod om bewoners preventief op de kamer te houden. Voor Vlozo moet de directie de nodige ruimte krijgen om een dergelijke maatregel in te voeren, indien er sprake is van een uitbraak in de voorziening. Een dergelijke maatregel heeft tot doel om de gezondheid en de veiligheid van de bewoners te beschermen. Vlozo betreurt dan ook dat de Vlaamse overheid energie stopt in het berispen van leden die de richtlijnen strenger toepassen in belang van hun bewoners.

“Met de huidige maatregelen van de Vlaamse overheid kunnen de woonzorgcentra geen goed (preventief) beleid voeren in de strijd tegen het coronavirus. Ook is het onmogelijk om zorgpersoneel te motiveren, zolang deze mensen moeten varen op een blind kompas. Daarom trekt Vlozo aan de alarmbel en vragen we aan de Vlaamse overheid om eindelijk duidelijkheid te scheppen”, besluiten Geert Uytterschaut

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content