De gemiddelde woonzorgcentrumbewoner is 86

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

Minstens 13% van de 65-plussers is in min of meerdere mate afhankelijk van zorg (woonzorgcentrum of thuisverpleging). Vanaf 85 jaar gaat het om de helft van de vrouwen en één op drie mannen. Dat blijkt uit de cijfers van de Atlas van het InterMutualistisch Agentschap (IMA).

De gemiddelde leeftijd van woonzorgcentrumbewoners is 83 jaar voor mannen en 86 jaar voor vrouwen en bleef stabiel tussen 2008 en 2013. Omdat er echter dubbel zoveel vrouwen dan mannen in woonzorgcentra verblijven, is de gemiddelde leeftijd van de totale groep 86.

Stijgende zorgafhankelijkheid

Hoewel de leeftijd dus stabiel blijft, neemt de zorgafhankelijkheid van woonzorgcentrumbewoners toe. De zorgbehoevendheid van een resident wordt bepaald aan de hand van een aantal criteria: kan de bewoner zich zelfstandig kleden, kan hij zelfstandig eten, zich wassen, zich verplaatsen, naar toilet gaan ... Die criteria worden uitgezet op een schaal: de zogenaamde Katz-schaal. Elke categorie op deze schaal komt overeen met een bepaald zorgforfait, uitgekeerd door het Riziv.

Er worden vier verschillende categorieën gehanteerd:

  • O: bijna geen zorg/hulp nodig, zelfstandig
  • A: lichte zorg: beperkte hulp nodig
  • B: zorgafhankelijk: uitgebreide hulp nodig van derden
  • C: zwaar zorgafhankelijk: volledige afhankelijkheid van derden, deze categorie omvat ook de comateuze bewoners (type Cc) en bewoners met dementie (type Cd)


Het aandeel van de forfaits die wijzen op de hoogste zelfredzaamheid (A en O) daalde tussen 2008 en 2013 van 35% naar 28%.

De meerderheid van de woonzorgcentrum bewoners hebben de hoogste score op gebied van zorgafhankelijkheid, maar er zijn geografische verschillen. In Brussel en de provincies Luxemburg en Waals-Brabant zijn meer bewoners met een forfait O of A, wijzend op een min of meer grote zelfredzaamheid. Deze mensen kunnen echter om bepaalde redenen niet thuis opgevangen worden.

Krasse 85-plussers

6% van de 65-plussers woont in een woonzorgcentrum, 7% doet beroep op thuisverpleging. Dit percentage varieert regionaal en is uiteraard leeftijdsafhankelijk.

Uit de cijfers van de IMA-atlas blijkt echter dat voor 68% van de mannen en 49% van de vrouwen van 85 jaar of ouder geen enkele verstrekking terug te vinden is die wijst op zorgafhankelijkheid (woonzorgcentrum, thuisverpleging, kortverblijf, centra voor dagverzorging). Hierbij wordt natuurlijk geen rekening gehouden met bv. informele zorg, ziekenoppas, maaltijden ....


Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content