© iStock

Een derde van de werknemers (32%) wordt tijdens zijn verlof gestoord

Uit recent onderzoek, gevoerd in opdracht van Delta Lloyd Life blijkt dat een derde (32%) van de werknemers tijdens zijn verlof wordt gestoord. Nog eens een derde (33%) van de werknemers zegt dat zijn werkgever verwacht dat hij buiten de werkuren zijn gsm opneemt of e-mails beantwoordt.

Uit het onderzoek blijkt dat, hoewel meer dan de helft (55%) van de werknemers in België zijn werk graag doet, 40% constante druk ervaart. Voor 23% van de werknemers zijn 50-urenweken eerder regel dan uitzondering. Een kwart (25%) van de werknemers geeft aan dat hij quasi onmiddellijk zijn e-mails moet beantwoorden van zijn werkgever. 46% heeft het gevoel dat zijn werkgever eerder bezig is met hoeveel en wanneer er wordt gewerkt, dan met het resultaat ervan.

Pleidooi voor mensgericht ondernemen

De cijfers uit het onderzoek bevestigen dat ‘Het Nieuwe Werken’ op dit moment eerder illusie dan realiteit is. Een niet-wenselijke situatie die werkgever en leidinggevende kunnen kantelen, mits de nodige inspanningen. Mensgerichter leidinggeven zou miljarden besparen, zo stelt Rebekka Rogiest in het recent uitgegeven boek ‘Ze maken ons kapot meneer‘.

De alsmaar groeiende cijfers over afwezigheid op het werk wegens ziekte leggen andermaal de vinger op de wonde. De kosten van langdurig absenteïsme zouden oplopen tot 6,5 miljard euro per jaar, meer dan de werkloosheidsuitkeringen.

Cijfers van het RIZIV tonen aan dat vorig jaar 346.971 Belgen langer dan een jaar ziek thuis zaten, van wie 122.825 wegens ‘psychosociale aandoeningen’. In die optiek liet ook directeur-generaal Paul Tousseyn van de inspectiedienst die toezicht houdt op het Welzijn op het Werk eerder deze maand nog van zich horen. Hij stelde dat de dienst gaat controleren of werkgevers voldoende ondernemen om hun werknemers te behoeden voor een burn-out, een maatregel die eigenlijk al sinds september 2014 aan bedrijven is opgelegd, ongeacht hun grootte.

‘Gelukkige werknemers’ een gedeelde bezorgdheid van werkgevers én werknemers

Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGez) is een expertisecentrum voor gezondheidspromotie en ziektepreventie. Volgens Els Wouters, verantwoordelijke bij VIGeZ voor ‘Gezondheidsbevordering op het Werk’, zijn zowel werkgevers als werknemers verantwoordelijk voor het mentaal welbevinden van de werknemers: “Als we naar de cijfers van burn-out, stress gerelateerde en psychosociale klachten kijken, is het noodzakelijk dat elk bedrijfsbeleid hier actief, zelfs proactief op inspeelt. Ze kunnen dat onder meer doen door de werkorganisatie en leiderschapsstijl te verbeteren, in functie van het mentaal welbevinden van elke werknemer. De zorg voor mentaal welbevinden van werknemers én werkgevers is trouwens een gedeelde verantwoordelijkheid. Dit betekent dat ook de werknemers zelf hier moeten worden uitgedaagd om hun eigen veerkracht te versterken. Ze kunnen hiervoor terecht bij www.fitinjehoofd.be, een online coaching platform dat we bij VIGez hebben ontwikkeld. Later dit jaar vergroten we ons aanbod naar bedrijven met de ontwikkeling van een nieuwe methodiek waarmee ze ook beleidsmatig aan het mentaal welbevinden van hun werknemers kunnen werken.”

Annelore Van Herreweghe, woordvoerder van Delta Lloyd Life: “Bij Delta Lloyd Life moedigen we onze medewerkers aan om de geesten te verruimen, andere inzichten op te doen en elkaar te inspireren met als doel een mentale boost te geven. We hebben een intern traject rond self coaching lopen om bewuster met je mentale ‘ik’ om te gaan. Een ander traject dat zich aankondigt, richt zich specifiek op stress en burn-out: hoe kunnen we die vermijden en er eventueel mee omgaan. Verder stimuleren we telewerk omdat we merken dat dit het stressniveau naar beneden haalt en de efficiëntie vergroot. Hoewel we wel degelijk inspanningen leveren op dit vlak, blijven we graag op de hoogte van andere succesverhalen die we vervolgens in onze eigen organisatie kunnen toepassen.” (LB)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content