Hoe snel kunt u (nog) typen?

Momenteel loopt de Franse film Populaire in onze bioscopen. De Belgische actrice Deborah François speelt er de rol van een typiste die in de jaren ’50 deelneemt aan wedstrijden sneltypen. Hoe zit het met uw typsnelheid vandaag?

Waar is de tijd dat secretaresses met tien vingers blind konden typen aan een ongelooflijke snelheid? Dat er nog een beroep bestond met de naam “dactylo” en dat secretaresses in hun opleiding “steno-dactylo” leerden?

Tien vingers of één?

Misschien hebt u ooit nog gewerkt op een kantoor waar typistes razend snel een tekst van een dictafoon uittikten op een mechanische of elektrische typmachine? Of misschien hebt u zelf nog wel op zulk een machine gewerkt? In dat geval zult u nostalgische gevoelens krijgen bij het kijken naar de film Populaire.

Vandaag bestaan er nauwelijks nog professionele typistes die heler dagen niets anders doen. Vandaag typt iedereen op een computerklavier. Er bestaan weliswaar nog altijd opleidingen in sneltypen en blindtypen met tien vingers, maar de meesten van ons hebben het typen al doende zelf onder de knieën gekregen. Zij het niet met tien, maar veelal slechts met twee vingers. De beteren onder ons presteren redelijk goed met drie of vier vingers. Maar daarnaast heb je ook de eenzame worstelaars met één vinger...

Test uzelf!

Er bestaan internetsites waarop we onze typsnelheid kunnen testen.

Kijk maar eens op de sites www.leesblindtypen.be, http://10fastfingers.com/typing-test/dutch of www.ticken.be.

Zeker als u ooit nog als “dactylo” hebt gewerkt is het leuk te weten hoe snel u het nog kunt! In zulke tests wordt de typsnelheid gemeten met twee maten: de aanslagen per minuut (APM) en het aantal woorden per minuut (WPM). Voor deze laatste maat is internationaal overeengekomen dat vijf aanslagen overeenkomen met één woord. Een spatie of een leesteken gelden als één aanslag. Het belangrijkste is echter dat we typen zonder fouten. Bij de typsnelheidstests worden fout getypte woorden daarom afgetrokken van het eindresultaat: alleen de foutloze snelheid geldt als de reële snelheid. Als u dus zulk een internettest doet, dan kunt u uw typefouten tijdens de test beter meteen corrigeren.

Wat is “snel”?

Als u met tien vingers kunt typen en veel hebt getypt of nog typt, dan kunt u gemakkelijk 250 tot 300 foutloze aanslagen per minuut (50 tot 60 foutloze woorden) halen. Zeer ervaren mensen kunnen echter 600 APM of méér bereiken. Wees echter gerust als u het lang niet meer gedaan hebt: sneltypen of typen met tien vingers is als fietsen. Eens u dat onder de knie hebt, verleert u het nooit meer. Een beetje oefenen en u komt er zo weer in.

De meesten van ons typen evenwel met twee, drie of vier vingers. En dan daalt de snelheid, natuurlijk. Wie in dat geval typt zonder naar het klavier te kijken, kan toch vrij gemakkelijk 200 foutloze aanslagen per minuut halen. Wie het klavier wel nodig heeft, zal meestal niet verder geraken dan 140 foutloze aanslagen. Wie veel typt zal uiteraard hoger scoren.

Ook op de gsm?

Wie snel kan typen op een computerklavier, sms’t daarom niet altijd even vlot en foutloos op een gsm of smartphone. Dat hebt u wellicht zelf al ondervonden. De toetsen van een mobiele telefoon zijn nu eenmaal kleiner en voor de cijfers en speciale tekens moet je vaak een ander scherm oproepen. Wegens de wat grotere toetsen zullen veel mensen daarom ook vlugger typen op het klavier van een tabletcomputer dan op een mobiele telefoon.

Omgekeerd zullen die jonge mensen die je vandaag razend snel ziet sms’en, niet noodzakelijk even snel typen op een klassiek computerklaver. Misschien groeit er nu een generatie op die nog alleen internet gebruikt en mailt via een smartphone. Als ze dan te maken te krijgen met een laptop of een vaste pc, zullen ze waarschijnlijk hard moeten oefenen om dezelfde typsnelheid te halen!

Partner Content