© Getty Images/iStockphoto

Leuven stelt bijen- en vlinderplan op en neemt stadsimker in dienst

De afdeling groenbeheer van de stad Leuven wil door sensibilisering van de bevolking en acties op het terrein de overlevingskansen van bijen en vlinders in de stad verhogen. Daarnaast werd Staf Kamers als stadsimker aangesteld en het bijencharter van de Koninklijke Vlaamse Imkersbond ondertekend.

Leuven wil met dit plan vooral de biodiversiteit verhogen en het leefgebied en voedselaanbod voor bijen en andere bestuivende insecten uitbreiden en verbeteren. Zo worden inwoners, landbouwers, bedrijven en natuurverenigingen gesensibiliseerd om bij- en vlindervriendelijke omgevingen te creëren.

Daarnaast onderneemt de afdeling groenbeheer acties om te zorgen voor een stuifmeelrijke omgeving op alle openbare plaatsen. Zo zal de stad het hele jaar door voldoende en specifieke bloemplanten voorzien en worden monotome, uitheemse beplantingsblokken omgevormd tot een meer gevarieerde vegetatie met inheemse, bloemrijke struiken. Maaitijdstippen van graslanden worden zo afgestemd dat deze bloemrijker worden en het hele seizoen voedsel aanwezig is.

Stef Kamers werd door het stadsbestuur aangesteld als eerste stadsimker van Leuven. Hij is de voorzitter van de Leuvense imkervereniging “De Bieëtelers der Dijle”, uitbater van de educatieve bijenstand van de provincie Vlaams-Brabant in de Abdij van Park in Heverlee en met zijn organisatie opleider van nieuwe imkers.

Als stadsimker moet hij de link vormen tussen de stad en externe partners die acties ondernemen in het kader van de bescherming van bijen. Sensibilisering en educatie zijn enkele van zijn hoofdtaken. Daarnaast ondersteunt hij ook de werking van verschillende bijenhallen op gronden van de stad Leuven.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content