© Getty Images

Telewerk redde vorig jaar 35 levens op de weg

Telewerken raakt steeds meer ingeburgerd in de werkgewoontes: op vier jaar tijd is het aandeel telewerkers nagenoeg verdubbeld. Daardoor worden er elke dag miljoenen kilometers minder gependeld, en dat komt ook de verkeersveiligheid ten goede. Dat blijkt uit een onderzoek van de federale overheidsdienst Mobiliteit en gegevens van het verkeersveiligheidsinstituut Vias.

Uit een enquête naar de woon-werkverplaatsingen van 1.250 werknemers blijkt dat 32 procent minstens een dag per week telewerkt. In 2018 was dat nog 17 procent. Vooral de coronacrisis gaf het telewerken een enorme boost. Brusselaars blijken vaker te telewerken: 43 procent van de Brusselse respondenten telewerkt minstens een dag per week, tegenover 33 procent van de Vlamingen en 28 procent van de Walen.

Wie verder van het werk woont, werkt regelmatiger van thuis, zo blijkt nog uit de enquête. Als de woon-werkafstand meer dan 50 kilometer bedraagt, telewerkt meer dan de helft van de respondenten minstens een dag per week.

35 miljoen kilometer verplaatsingen vermeden

Meer telewerk betekent dus minder pendelaars die (lange) afstanden afleggen van hun woonplaats naar het werk en terug. Op die manier wordt er nu elke dag 35 miljoen kilometer aan verplaatsingen vermeden, zegt de FOD Mobiliteit, waarvan 14 miljoen kilometer aan autoritten. Dat laatste komt overeen met 350 keer rond de aarde rijden. In 2018 werd met telewerk elke dag 9 miljoen kilometer aan verplaatsingen vermeden.

Telewerk komt ook de verkeersveiligheid ten goede. Vias berekende dat er vorig jaar meer dan 3.000 ongevallen met letsels vermeden zijn op de Belgische wegen dankzij het toegenomen telewerk. Er werden 35 levens gered en er werden 242 zwaargewonden vermeden in het verkeer.

“Telewerk verder promoten is belangrijk om de federale doelstelling in het kader van ‘All for Zero’ te kunnen bereiken”, stelt de FOD Mobiliteit. De ambitie is om het aantal verkeersdoden te halveren tegen 2030 en naar nul verkeersdoden te gaan tegen 2050. In 2021 vielen er volgens cijfers van Vias 484 dodelijke slachtoffers in het verkeer in België.

De FOD Mobiliteit wijst er nog op dat telewerk het mogelijk maakt om bepaalde verplaatsingen meer te spreiden. Telewerkers blijken vaker op hun telewerkdagen naar winkels of diensten te gaan (28 procent), of overdag tijdens de week in plaats van ’s avonds, in het weekend of op vrije dagen (32 procent). En bijna 30 procent van de respondenten zegt bereid te zijn om bij regelmatig telewerk het openbaar vervoer te gebruiken of de fiets te nemen in plaats van de auto op de dagen dat ze toch naar het werk gaan.

De FOD Mobiliteit en Vias hebben een website met advies voor werkgevers en telewerkers ontwikkeld: www.telewerken.be.

Partner Content