© Getty Images

Virus circuleert harder op werkvloer dan in de algemene samenleving

Het coronavirus circuleert harder op de werkvloer dan in de samenleving in het algemeen. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de KULeuven en Idewe, een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

De onderzoekers baseerden zich voor hun conclusies op gegevens van de RSZ en de centra voor contact tracing. De scholen blijven voorlopig wel nog altijd gelden als een van de belangrijkste plaatsen waar het virus circuleert.

De veertiendaagse incidentie bij de actieve beroepsbevolking bedraagt 2.369 nieuwe gevallen per 100.000 personen, tegenover 2.025 bij de algemene bevolking. De hoogste incidenties situeren zich vooral in de sectoren met veel hoogrisicocontacten en contacten met jongeren, zoals het onderwijs (2.739) en de gezondheidszorg (2.667).

Een meer gedetailleerde analyse van de sectoren laat zien dat de hoogste besmettingsniveaus werden vastgesteld in kinderdagverblijven (3.840), woonzorgcentra (3.016), bewakingsdiensten (2.644), schoonheidssalons (2.675), sportactiviteiten (2.922) en in cafés en bars (2.642). De incidenties in de transportsector, de hotelsector, de handel en in de meeste industriesectoren liggen dan weer meer in de lijn van die van de algemene beroepsbevolking

Partner Content