© Getty Images/iStockphoto

Wat verandert er op 1 juli?

Ook bij het begin van de zomervakantie veranderen er weer een aantal dingen waar u misschien mee te maken krijgt.

Zieke ambtenaren pas op 62 met pensioen

Ambtenaren die 365 dagen ziek zijn geweest, kunnen vanaf 1 juli pas vanaf 62 jaar met pensioen worden gestuurd. Tot nu toe kon dat nog op 60-jarige leeftijd.

Zestigjarige ambtenaren die 365 dagen ziek zijn geweest, werden tot nu automatisch met pensioen gestuurd. Maar vanaf 1 juli wordt die leeftijd opgetrokken tot 62 jaar. De bedoeling is om die leeftijd vervolgens nog geleidelijk verder op te trekken tot 62,5 jaar (1 januari 2017) en uiteindelijk 63 jaar (1 januari 2018). De leeftijdsvoorwaarden worden op die manier afgestemd op de pensioenhervormingen die de huidige en de vorige federale regering hebben doorgevoerd, zo zegt minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR). “Deze optrekking zal de ambtenaren toelaten om langer hun mogelijkheid tot sociale re-integratie te behouden net als hun kapitaal aan ziektedagen”, klinkt het nog.

Recyclagebijdrage voor nieuwe zonnepanelen in Vlaanderen

Wie in Vlaanderen nieuwe zonnepanelen installeert, moet vanaf 1 juli een recyclagebijdrage van 4 euro per paneel betalen. Dat geld komt terecht in een fonds dat zal worden gebruikt voor de kosteloze inzameling en recyclage van afgedankte zonnepanelen. De regeling is te vergelijken met de terugnameplicht bij elektronische apparaten.

De milieubijdrage geldt voor nieuwe panelen en moet ervoor zorgen dat de recyclage later, wanneer zonnepanelen in grote mate worden afgedankt, nog steeds gefinancierd kan worden. Het bedrag van de bijdrage is nu vastgelegd op 4 euro, maar een beheersorganisme kan dat elk jaar opnieuw vastleggen. De producenten van zonnepanelen krijgen een terugnameplicht. Die verplichting geldt voor alle zonnepanelen, ook voor de huidige installaties. Voorwaarde is wel dat ze integraal ingezameld kunnen worden en dus niet al te veel vermengd zijn met andere afvalstoffen. Een beheersorganisme moet ook zorgen voor voldoende terugnamepunten. Zo moet 90 procent van de laatste houders of eigenaars zijn afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen kunnen inleveren bij een inzamelpunt binnen een straal van 40 kilometer van zijn woonplaats.

Vlaamse doelgroepenbeleid wordt vereenvoudigd

Het nieuwe doelgroepenbeleid van de Vlaamse regering concentreert zich vanaf 1 juli nog op drie duidelijk doelgroepen: jongeren, 55-plussers en mensen met een arbeidshandicap. “We maken komaf met de versnipperdheid van het verleden”, aldus Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA).

Het vernieuwde doelgroepenbeleid moet bepaalde groepen die moeilijk aan werk geraken helpen activeren, bijvoorbeeld via kortingen op de bijdragen aan de sociale zekerheid. Vanaf 1 juli wordt het kluwen aan bestaande maatregelen teruggebracht tot jongeren, 55-plussers en mensen met een arbeidshandicap. Voor elk van die doelgroepen zijn ook precieze kortingen vastgelegd. Voor de doelgroep jongeren is er een onderscheid tussen laag- en middengeschoolden. Voor laaggeschoolden gaat het om een bedrag van 1.150 euro per kwartaal en voor middengeschoolden om 1.000 euro per kwartaal.

Voor de 55-plussers is het bedrag afhankelijk van de leeftijd en van het feit of het gaat om een aanwerving of om het langer aan de slag houden (retentie) van een personeelslid. Voor de retentie van iemand tussen 55 en 59 jaar gaat het om een bedrag van 600 euro per kwartaal. Vanaf 60 jaar gaat dat bedrag naar 1.150 euro. Hetzelfde bedrag is voorzien bij de aanwerving van een 55-59-jarige. Voor de aanwerving van iemand vanaf 60 jaar stijgt het bedrag naar 1.500 euro. Wat de korting voor personen met een arbeidshandicap betreft, wordt de formule van de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) behouden. De doelgroep wordt wel uitgebreid met mensen uit de sociale economie.

Te tengere bloedgevers mogen geen bloed meer geven

Het Rode Kruis gebruikt vanaf juli bij bloeddonaties enkel nog afnamezakjes van 450 milliliter. In totaal 10.590 donoren die te klein en te tenger zijn, zullen daardoor niet langer bloed kunnen geven.

Het Rode Kruis schrapt op 4 juli de zakjes van 400 ml. Het optrekken van het minimale afnamevolume betekent dat een deel van de bestaande donoren niet meer in aanmerking komt om bloed te geven. De hoeveelheid bloed die een donor mag geven, wordt namelijk bepaald door een combinatie van lengte, geslacht en gewicht. Zo konden kleine, tengere mensen tot nu toe wel 400 ml geven, maar komen ze niet meer in aanmerking voor een donatie van 450 ml. Het Rode Kruis verwacht geen grote problemen voor de bloedbevoorrading, aangezien de 10.590 mensen die afhaken, maar een kleine groep vormen vergeleken met de om en bij de 160.000 bloeddonoren waarop het jaarlijks kan rekenen. Personen die willen weten of ze nog in aanmerking komen, kunnen vanaf 1 juli terecht op de website van het Rode Kruis. Wie uit de boot valt, kan wel nog plasma geven.

Wetgeving voor watersporten op zee wordt versoepeld

Het wettelijke kader voor watersporten op zee of brandingsporten (zoals wind-, golf- en kitesurfen) wordt vanaf juli een stuk soepeler. Zo wordt het verbod om in zee te gaan bij 7 beaufort afgeschaft.

De wetgeving voor watersporten op zee was al enkele decennia oud, waardoor de regels vaak niet aangepast waren aan de huidige realiteit. Daarom is na overleg met de kustbesturen, watersportverenigingen, handhavingsdiensten en veiligheidsbeambten beslist om het wettelijk kader te herzien. Een van de belangrijkste wijzigingen is de afschaffing van de 7-beaufort-regel vanaf 1 juli. Tot nu toe was het voor sporters namelijk verboden om bij 7 beaufort in zee te gaan, hoewel de wind net een essentieel onderdeel is van hun sport. Voorts wordt de verplichte uitrusting afhankelijk van de afstand van de kust. Dichtbij het strand volstaat een isothermisch pak, maar sporters die verder in zee gaan, moeten een aangepast middel voor het versturen van noodsignalen bij zich hebben. Het Vlaams Gewest zal ook insteekzones voor jetski’s kunnen aanduiden. Momenteel mogen die alleen vanuit de havens vertrekken.

Verplichting witte kassa geldt bij jaaromzet uit voeding boven 25.000 euro

De criteria voor het verplichte gebruik van witte kassa’s in de horeca worden vanaf 1 juli aangepast. Een jaaromzet van meer dan 25.000 euro uit voeding wordt voortaan de officiële norm.

De witte kassa – officieel: het geregistreerde kassasysteem – werd op 1 januari 2016 ingevoerd als middel in de strijd tegen btw-fraude in de horecasector. Toen was al duidelijk dat die kassa verplicht zou zijn voor alle horecazaken die een jaaromzet van meer dan 25.000 euro uit voeding halen. Horecazaken met een lager omzet uit voeding werden vrijgesteld. Maar dat criterium wordt wel pas officieel vanaf 1 juli. Het KB werd op 24 juni in Het Staatsblad gepubliceerd.

De Raad van State had in oktober vorig jaar de zogenaamde 10-procentregel vernietigd, die bepaalde dat de witte kassa verplicht werd voor zaken die ‘regelmatig’ maaltijden serveren en daar 10 procent van hun omzet uit halen. Met de 25.000 euro-regel wordt tegemoet gekomen aan de kritiek die de Raad van State toen had geuit.

En dan nog 2 eerder gemelde nieuwtjes

MIVB schaft tickets met magneetstrook af

Terugbetaling meetpleister voor diabetici

(LB)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content