© Getty Images/iStockphoto

Word mantelzorgwijzer!

Vandaag 23 juni is het de Dag van de mantelzorg. Ons Zorgnetwerk bracht een verhelderende gids uit vol informatie, tips en getuigenissen: Zorg zonder naam.

Vlaanderen telt meer dan 500.000 mantelzorgers, die stille krachten die de zorg voor iemand in hun omgeving opnemen. Dat kunnen kinderen zijn, maar ook vrienden, buren,...Zij zorgen voor een zieke ouder of partner, een ziek kind of een zorgenkind (een kind dat een handicap heeft of extra zorg behoeft). Vaak werken ze zelf nog en moeten ook nog hun eigen gezin draaiend houden. Geen gemakkelijke opdracht, die vaak onderbelicht blijft. Of, zoals gezinssociologe Anne Dedry het uitdrukt: “Hun zorg blijft wat hangen in het duister, het is zoals de achterkant van de maan die we nooit te zien krijgen”. Die beeldspraak gebruikt ze als inleiding bij de verschillende hoofdstukken van haar kersverse boek ‘Zorg zonder naam – Mantelzorgwijzer’ dat ze voor ‘Ons Zorgnetwerk’ schreef. Ons Zorgnetwerk is een erkende vereniging van gebruikers van (thuis) zorg en mantelzorgers (één van de 6 in Vlaanderen). De vereniging geeft een gezicht aan de vele mantelzorgers die dag in dag uit op vrijwillige en regelmatige basis zorg dragen voor zorgbehoevende personen. Ons Zorgnetwerk telt momenteel 20142 leden, waarvan 13242 mantelzorgers en 6900 gebruikers.

Eén van hun initiatieven is “de dag van de mantelzorger”, die niet toevallig op 23 juni valt: de dag waarop het het langst licht blijft en er dus ook het meest werk aan de winkel is.

Wat biedt het boek?

Doorheen de verschillende hoofdstukken krijg je als lezer een kijk op de verschillende facetten van het mantelzorger zijn. Telkens met tips en getuigenissen.

Een belangrijk- en al te vaak vergeten – aspect is de zorg voor jezelf. Dat gaat van een aantal bruikbare tips tot een overzicht van de wettelijke regelingen die er momenteel zijn om mantelzorgers een steuntje te bieden. Zo vind je in het boek een overzicht van de mogelijke verloven die de mantelzorger kan nemen als hij/zij zelf werkt.

Ook belangrijk: financiële afspraken maken. Vaak start de mantelzorger volledig gratis, maar geleidelijk aan ontstaan er vragen naar de financiële gevolgen, zeker als hij/zij bijvoorbeeld zijn/haar job onderbreekt . Dan is het belangrijk dat dit bespreekbaar is met de zorgvrager, andere familieleden,...In het boek vind je een checklist (er komen echt heel wat kostenposten bij kijken) en tips om een gesprek over de financiële kant aan te gaan.

Wat kan beter?

Word mantelzorgwijzer!

Het boek eindigt met een aantal vragen. Mantelzorgers hebben nood aan ondersteuning, maar hoe dan? Een juridisch statuut? Een verzekering? Een premie? Meer inspraak voor de mantelzorger?

Veel vragen die niet meteen een antwoord krijgen, maar één ding wil het boek wel duidelijk maken: mantelzorg is bovenal een positief verhaal. Om het met de woorden van de auteur te zeggen: “Een ervaring die je rijker maakt”.

Zorg zonder naam – Mantelzorgwijzer, Anne Dedry, Lannoo, € 14,99

Meer info: www.onszorgnetwerk.be

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content