5 juridische fietsweetjes

1. Is uw fiets wettelijk in orde?

Om wettelijk in orde te zijn moet uw stadsfiets (niet uw terreinfiets of racefiets) uitgerust zijn met:

– twee doeltreffende remmen

– een goed functionerende bel

– een witte reflector vooraan

– een rode reflector achteraan

– een witte reflecterende strook aan weerszijden van elke band en/of minstens twee gele of oranje dubbelzijdige reflectoren per wiel

– gele of oranje reflectoren aan weerszijde van elke pedaal.

WEETJE Fietsers moeten ’s nachts of wanneer de zichtbaarheid minder dan 200 m bedraagt een vast licht of knipperlicht gebruiken. Vooraan moet het licht wit of geel zijn, achteraan is het rood. Dit rode licht dient ’s nachts, bij helder weer zichtbaar te zijn van op een afstand van minimum 100 m. Beide lichten mogen zowel op de fiets als op de fietser bevestigd worden.

2. Kunt u uw fiets verzekeren tegen diefstal?

Dat kunt u inderdaad. Maar er staat wel een maximumtermijn op. U sluit een polis voor één jaar, die twee keer kan worden verlengd. Lees wel goed alle kleine lettertjes. De fietsersbond maakt op zijn website melding van een aantal negatieve punten van (sommige) fietsverzekeringen, zoals hoge jaarpremies. Een alternatief voor een fietsverzekering is investeren in een goede beveiliging.

3. Mag u als fietser door het rood rijden?

In het Staatsblad van 3 februari 2012 verscheen een wet die twee nieuwe verkeersborden toevoegt aan de Wegcode: B22 en B23. Die borden laten fietsers toe om aan verkeerslichten voorbij het rode licht rechtsaf te draaien (B22) of rechtdoor te rijden (B23). Maar fietsers zullen toch nog even moeten wachten vooraleer ze met een gerust hart door het rood kunnen rijden. Daarvoor is nog een wijziging van de wegcode nodig. Want zolang er geen uitzondering voorzien is, geldt het algemene principe dat een verkeerslicht voorrang heeft op een verkeersbord.

4. Gelden er speciale regels voor rijden met een elektrische fiets?

Met een elektrische fiets mag u maximum 25 km/u rijden en de kracht van de motor mag niet meer bedragen dan 250 watt. Er moet sprake zijn van trapbekrachtiging waarbij enkel ondersteuning wordt geleverd als u zelf mee trapt, zo niet wordt uw fiets als een bromfiets beschouwd.

5. Mag u fietsen in een eenrichtingsstraat?

Fietsers mogen in een eenrichtingsstraat rijden wanneer:

– de toegestane maximumsnelheid niet hoger is dan 50 km/u

– de vrije rijbaanbreedte (zonder parkeerstrook) minstens 3 m is

– er geen veiligheidsredenen zijn die het verhinderen, bijvoorbeeld een blinde bocht.

Als aan die voorwaarden voldaan is, krijgt de eenrichtingsstraat een rechthoekig wit bordje onder het verbodsbord dat de rijrichting aangeeft. Alleen in straten met een dergelijk bord mag u tegen de rijrichting in fietsen!

Annemie Goddefroy en Joceline Minet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content