Alweer nieuwe regels

De wet op de appartements- mede-eigendom werd recent nog maar eens gewijzigd. Wat verandert er precies voor u als eigenaar?

Een nieuwe wet wijzigt opnieuw de spelregels waar eigenaars van een appartement rekening mee moeten houden. De meeste regels traden in werking op 18 juni en zijn dus al van toepassing.

Oproepingskosten niet voor u alleen

De vergadering van mede-eigenaars van een appartementsgebouw moet minstens één keer per jaar bijeenkomen. De vergadering vindt plaats in de periode die in het reglement van mede-eigendom vermeld staat (bijv. de eerste 14 dagen van juni). Daarbuiten kunnen mede-eigenaars van de syndicus eisen dat hij een (bijkomende) algemene vergadering samenroept, op voorwaarde dat ze samen minstens een vijfde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten.

Ten minste 14 dagen voor de vergadering moet de syndicus de mede-eigenaars een uitnodiging sturen. Bij deze uitnodiging zit dan meteen een agenda van wat er op de vergadering besproken zal worden. In principe moet de oproeping gebeuren met een aangetekende brief, maar de eigenaars kunnen ook akkoord gaan over een andere manier, bijvoorbeeld via mail of een gewone brief. U moet dat akkoord wel schriftelijk geven.

NIEUW Vroeger gebeurde het wel eens dat, als u niet akkoord ging met een andere wijze van oproeping (en dus een oproeping vroeg via een aangetekende brief), de syndicus u de kosten doorrekende. Dit mag voortaan niet meer. De kosten van de oproepingen (ongeacht hoe die gebeuren) moeten nu door de mede-eigendom worden gedragen.

Syndicus mag geen lid zijn van de raad

Gebouwen van meer dan 20 kavels hebben verplicht een raad van mede-eigendom (de vroegere raad van beheer) die de syndicus controleert. Kleinere appartementsblokken kunnen een raad oprichten maar zijn dat niet verplicht. Van deze raad kunnen enkel mede-eigenaars deel uitmaken, huurders kunnen dat niet.

NIEUW Het gebeurde in het verleden geregeld dat een van de mede- eigenaars syndicus was en tegelijk ook een zitje had in de raad van mede- eigendom. Deze mogelijkheid bestaat nu niet meer. Als eigenaar kunt u er zich voortaan tegen verzetten dat de syndicus deel uitmaakt van de raad.

Geen website nodig

Volgens de appartementswet moet de syndicus ervoor zorgen dat alle mede-eigenaars inzage kunnen krijgen in de documenten die te maken hebben met de mede-eigendom. In de wet stond dat dit kan “op alle wijzen die zijn bepaald in het reglement van mede-eigendom, of door de algemene vergadering, en met name, via een internetsite”. Deze tekst liet twijfel ontstaan over de vraag of elk appartementsgebouw verplicht een internetsite diende te hebben.

NIEUW De nieuwe wet verduidelijkt dat het niet gaat om een verplichting, maar wel om een mogelijkheid. De verwijzing naar een internetsite wordt dan ook geschrapt.

Achterstallen makkelijker te innen

Het gebeurt dat een mede-eigenaar zijn deel in de kosten van het appartementsgebouw (poetsvrouw voor de gemene delen, brandverzekering, elektriciteit voor de gemene delen, tuinman,...) niet betaalt. Er bestonden wel al manieren om slechte betalers aan te pakken (lees ook ‘Hoe omgaan met wanbetalers?’).

NIEUW De nieuwe wet voegt daar nog één mogelijkheid aan toe: als de eigenaar-wanbetaler zijn appartement verkoopt, kan de notaris de achterstallen inhouden op de verkoopprijs en doorstorten aan de syndicus. De verkoper krijgt dan een deel van de koopprijs niet uitbetaald.

Aangetekende brieven in tweevoud

Aangetekende brieven (van een verzekeringsmaatschappij bijvoorbeeld) raakten vroeger wel eens niet bij de syndicus of bij de vereniging van mede-eigenaars.

NIEUW De aangetekende brieven die bestemd zijn voor de vereniging van mede-eigenaars moeten voortaan geadresseerd worden aan de zetel van de vereniging van mede-eigenaars én aan de woonplaats (of als die er niet is aan de verblijfsplaats of de maatschappelijke zetel) van de syndicus. De brieven moeten dus in tweevoud worden gestuurd. Deze maatregel trad in werking in september.

Jan Roodhooft, advocaat

De aktes moeten aangepast zijn aan de nieuwe (en nieuwste) wet tegen 1 september 2013

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content