© Getty images

Arbeidsongevallen bij verenigingswerkers

Ben je trainer van de plaatselijke sportclub of jeugdanimator, help je in je vrije tijd in het cultuurcentrum om de hoek? Dan is een arbeidsongevallenverzekering verplicht.

Heb je een arbeidsovereenkomst bij je werkgever, dan is die werkgever verplicht een arbeidsongevallenverzekering te sluiten. Die verzekering vergoedt de medische kosten als gevolg van een ongeval en betaalt je een vergoeding om je loonverlies te compenseren. En bij een dodelijk ongeval wordt een rente betaald aan de rechthebbenden (partner, kinderen). Die regels gelden voortaan ook voor de organisatie waar jij in je vrije tijd aan verenigingswerk doet. Sportmonitoren dus, maar ook trainers, scheidsrechters, en verder cultuuranimatoren en artistieke begeleiders in de amateurkunstensector.

“Organisaties die beroepsactieve mensen buiten hun beroepswerkzaamheden tewerkstellen in socioculturele of sportverenigingen zijn voortaan verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten”, aldus Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringssector.

Wie valt onder de verzekering?

De verzekering is bedoeld voor mensen die zich tijdesn hun vrije tijd nuttig maken in een socioculturele vereniging of sportclub en daarvoor een beperkte vergoeding krijgen. De verzekeraars wijzen erop dat het om een aparte categorie gaat: “Het nieuwe verzekeringssysteem is bedoeld voor mensen van wie de gepresteerde uren niet als beroepsarbeid worden beschouwd, noch als vrijwilligerswerk.” Ze mogen een bepaald aantal uren per jaar RSZ-vrij bijverdienen (lees ook het artikel: Zin in iets anders, naast je job?).

Welke activiteiten?

In de sportsector gaat het onder meer om animatoren, trainers en monitoren die sportactiviteiten in goede banen leiden. “Maar ook om de conciërges van infrastructuur voor jongeren, profielen die mee de promotie van verenigingen verzorgen door bijvoorbeeld nieuwsbrieven te versturen of de website te beheren”, aldus Assuralia.

Bij de socioculturele activiteiten gaat het om profielen als artistiek begeleider in de amateurkunstensector en animatoren die aan de slag zijn in opleidingen of voorstellingen over culturele, artistieke of maatschappelijke thema’s.

Geen verzekering?

Sluit de organisatie waar de verenigingswerker aan de slag is geen arbeidsongevallenverzekering, dan wordt die ambtshalve aangesloten door Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s. De organisatie riskeert ook een boete. Ze heeft er dus alle belang bij om zich op dit vlak in orde te stellen.

Naast de verplichting om een arbeidsongevallenverzekering te sluiten, moet de organisatie ook een Dimona-aangifte doen, een elektronische aangifte bij de RSZ. Zo kan het aantal uren dat de verenigingswerker RSZ-vrij mag presteren worden opgevolgd.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content