De bijsluiter: uw gids

Bij elk geneesmiddel zit een bijsluiter. De tekst is vaak (té) klein gedrukt, maar toch bevat hij informatie die u absoluut moet lezen vooraleer u het geneesmiddel gebruikt. Laat de bijsluiter steeds bij het geneesmiddel. Als u het later nog eens gebruikt, moet u de adviezen te allen tijde opnieuw kunnen lezen.

Welke informatie vindt u op een bijsluiter?

de naam van het geneesmiddel

de samenstelling: welke ingrediënten het bevat en in welke hoeveelheden

de verschillende vormen die er bestaan van het geneesmiddel: tabletten, gel, spray,...

de verschillende verpakkingen waarin het geneesmiddel verkrijgbaar is: 20 tabl., 50 tabl.

onder aangewezen bij vindt u terug voor welke kwaaltjes en symptomen u het geneesmiddel mag gebruiken

onder contra-indicaties staan de omstandigheden vermeld waarin het geneesmiddel niet mag worden gebruikt.

nevenwerkingen zijn de mogelijke ongewenste effecten die het gebruik van het geneesmiddel kan veroorzaken. Dit betekent niet dat deze ook steeds zullen optreden. Gebeurt dat wel, dan neemt u het best contact op met uw arts.

bijzondere voorzorgsmaatregelen die u moet nemen wanneer u het geneesmiddel gebruikt: bijv. geen wagen besturen of machines bedienen.

de mogelijke wisselwerkingen of interacties met andere geneesmiddelen die gelijktijdig gebruikt worden. Sommige geneesmiddelen versterken elkaar, andere verminderen elkaars werking. Ook het drinken van alcohol of het eten van bepaalde voedingsmiddelen kan de werking van sommige geneesmiddelen beïnvloeden.

info bij zwangerschap en borstvoeding.

de posologie of dosering: hoeveel mag u van het geneesmiddel nemen, hoe vaak mag u het middel innemen, wat is de maximale dosis per dag die u niet mag overschrijden

de toedieningswijze: wanneer moet u het geneesmiddel innemen (bijv. voor de maaltijd), hoe moet u het geneesmiddel innemen (bijv. met veel water), hoe lang moet of mag u het geneesmiddel innemen.

maatregelen in geval van overdosering

aanwijzingen voor de bewaring. De meeste geneesmiddelen moeten koel, donker en droog bewaard worden.

de houdbaarheid: hiervoor wordt meestal naar de verpakking verwezen (zie kader Goed bewaard, half genezen)

de naam en het adres van de producent en de verdeler.

Leen Baekelandt

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content