Een testament opstellen

Een testament dat je zelf opstelt is even rechtsgeldig als een via de notaris, zolang je het maar met de hand schrijft (getypt is ongeldig), van een datum voorziet (jaar, maand en dag) en ondertekent.

Bewaar het goed!

Je testament moet dan wel door je erfgenamen worden gevonden. Als je het thuis bewaart, breng dan zeker een vertrouwenspersoon op de hoogte. En dan nog loeren er gevaren om de hoek, want wie jouw testament vindt kan het vernietigen. Je doet er daarom goed aan je zelf opgestelde testament te laten registreren bij de notaris, die het dan laat opnemen in het centraal register (CRT). Zo kan de notaris tot wie je erfgenamen zich na je overlijden wenden, nagaan welke notaris jouw testament bewaart. In het CRT worden enkel je persoonsgegevens, de naam van de notaris en zijn kantoor, en de datum van de akte opgenomen. De inhoud blijft geheim zolang je leeft. Anderen kunnen dus niet achterhalen of je al een testament hebt opgemaakt.

Bij de notaris

Als je je eigenhandig testament laat registreren, zal het altijd boven water komen. Maar de notaris zal vooraf niet checken of je testament juridisch in orde is. En dat is een extra gevaar bij een eigenhandig testament: strookt de inhoud niet met de wet, dan kan het niet worden uitgevoerd. Daarom laat je je testament toch best door de notaris opstellen. Het gaat dan om een notariële akte, verleden voor twee notarissen of één notaris en twee getuigen. Je dicteert je testament aan de notaris, die de akte opstelt.

Hoe het crt raadplegen?

Als erfgenaam kan je het CRT op drie manieren raadplegen. Je kan contact opnemen met een notaris. Je kan een aanvraag tot opzoeking sturen naar de Steundienst Databanken van FedNot Federatie van het Notariaat), samen met een kopie van de overlijdensakte of een ander document dat het overlijden bewijst. Dat kan met de post naar Bergstraat 30-34, 1000 Brussel of via mail: crt@fednot.be. Je ontvangt dan het bewijs van de opzoeking per post of mail. Of je kan ter plaatse bij FedNot terecht voor een opzoeking in het CRT, alweer met een kopie van de overlijdensakte of een ander document dat het overlijden bewijst van degene die het testament opstelde.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content