Factuur te laat betaald?

Wie te laat betaalt meteen een herinnering sturen en kosten aanrekenen: veel (nuts)bedrijven spelen kort op de bal. Is dit wettelijk en ben je verplicht te betalen?

Een factuur vergeten te betalen? In een niet zo ver verleden was een weekje of twee te laat betalen niet meteen een probleem. Vandaag zijn (nuts)bedrijven daar veel strikter in: je krijgt al snel een eerste herinnering en ettelijke euro’s administratie- of aanmaningskosten aangesmeerd.

Bedrijven kunnen de aanmaningskosten in de algemene voorwaarden van hun contract opnemen. “De wet op de marktpraktijken stelt wel bepaalde voorwaarden, die de consument beschermen”, zegt professor verbintenissenrecht Annick De Boeck. “Als je niet akkoord gaat, reageer je best meteen schriftelijk, bijvoorbeeld via e-mail. Je zou kunnen aanhalen dat je niet op de hoogte was van de algemene voorwaarden van het contract. Dan heb je een bewijs mocht dit later voor de rechter komen.”

De kosten die worden aangerekend moeten ook redelijk zijn. Maar wat is redelijk? “In de rechtspraak wordt 10% van het factuurbedrag op jaarbasis als redelijk beschouwd.” Voor kleine facturen hanteren bedrijven soms een minimumbedrag voor de kosten die ze maken om een herinnering te sturen. “Het probleem blijft dat consumenten voor zulke kleine bedragen niet naar de rechtbank stappen. De Consumentenombudsdienst kan in dat geval bemiddelen.” (www.consumentenombudsdienst.be)

Betaal je je rekening niet, dan volgt er een tweede brief (mail, sms) en later een aangetekende brief met ingebrekestelling, waardoor de kosten nog oplopen. “Vanaf de aanmaning kunnen er ook verwijlinteresten worden aangerekend, die ook contractueel kunnen worden bepaald, maar eveneens redelijk moeten zijn. Is er niets bepaald, dan geldt de wettelijke interestvoet van 2,25% (bedrag 2016) op jaarbasis.”

Niet alle bedrijven spelen het even hard, meestal wordt via de klantendienst wel een oplossing gevonden. Bij een betalingsachterstand de service zomaar stopzetten, mogen nutsbedrijven niet. Voor elektriciteit en gas moet de leverancier eerst toelating vragen aan de distributienetbeheerder, die een budgetmeter kan plaatsen. Bij telefonie kan een basisdienst worden aangeboden, waardoor je nog gesprekken kan ontvangen en noodnummers bellen.

Als de schuld onbetaald blijft, komen er uiteindelijk incassobureaus aan te pas, maar ook zij zijn door strikte regels gebonden en vallen onder het toezicht van de FOD Economie. Zij mogen nooit dreigen met inbeslagname van de inboedel. Dat kunnen enkel deurwaarders en alleen als ze hiervoor een rechterlijk bevel hebben. Klacht neerleggen tegen een incassobureau doe je bij FOD Economie, www.economie.fgov.be, 0800 120 33.

FILIP GODELAINE

Bij een betalingsachterstand kunnen nutsbedrijven niet zomaar de dienstverlening stopzetten.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content