Geen titel.

Beste lezer,deze rubriek is er voor u! Wilt u uw mening over gelijk welk onderwerp meedelen? Schrijf, fax of mail naar: Plus Magazine-Lezersforum, Raketstraat 50 bus 10, 1130 Brussel. Fax: 02 702 46 02, e-mail: redactie@plusmagazine.be. Anonieme brieven of mails worden niet opgenomen en de redactie behoudt zich het recht voor lezersbrieven in te korten.

Perverse effecten van energiebesparing

In Plus Magazine van maart titelt u Spaar energie en uw huis wordt meer waard. Helaas kunnen energiebesparende maatregelen soms ongewilde effecten hebben. Ik ben weduwnaar met een klein pensioen. Als mijn woning meer waard wordt door dakisolatie, dubbel glas of zonnepanelen, stijgt mijn kadastraal inkomen. Hierdoor zou ik per jaar euro 300 méér onroerende voor-heffing moeten betalen. Bovendien dreig ik de voordelen van het WIGW-statuut te verliezen. Een deel van het hogere KI wordt immers bij mijn pensioen geteld en dan kom ik boven de inkomensgrens uit. Hierdoor kan ik euro 2000 per jaar aan verminderingen verliezen. Ten slotte heb ik met mijn pensioen geen recht op fiscale aftrekposten! H. De Brucker, Dendermonde

Waarom dat verschil?

De RVA betaalt een maandelijkse uitkering van euro 442,57 bruto aan werknemers van 50-plus in de privésector die voor de formule van halftijds tijdskrediet kiezen. Het systeem be-staat ook voor wie bij een openbare instelling werkt (halftijdse loopbaanonderbreking) maar hier bedraagt de uitkering maar euro 371,93 bruto per maand. Waarom dat verschil?

Annie Jacobs (via e-mail)

Al 25 jaar onderhoudsplicht

We onderhouden mijn schoonmoeder, die in een rusthuis in Oostende verblijft, al bijna 25 jaar (mijn man is enig kind). Deze stad heeft zogenaamd de onderhoudsplicht afgeschaft, maar dat is slechts gedeeltelijk waar. De tussenkomst van het OCMW blijft beperkt tot een bepaald bedrag. Al 25 jaar moeten we elke maand een serieuze som bijbetalen. Toch zijn onze eigen inkomsten aan het dalen. Ik ben nu 60 geworden en heb door een herstructurering mijn werk verloren. Is dat nog solidair en rechtvaardig?

Ria Van Peel, Beveren

Kettingmails

Onlangs kreeg ik ook de zogenaamde kettingmail van Ericsson toegezonden. Als ik de mail zou doorsturen naar acht kennissen, zou ik twee weken later gratis een WAP-gsm van dit merk cadeau krijgen, bij verzending naar 20 mensen of meer een nog beter model. Natuurlijk is het allemaal nep, maar toch erger ik me mateloos aan zulke computergrappen en kettingmails. Op de duur ga je alles en iedereen wantrouwen!

R. De Mulder (via e-mail)

Santiagopaden

Graag wil ik iets aanvullen op jullie repotage over Santiago de Compostela (Plus Magazine april). Ook in Vlaanderen hebben eeuwenlang pelgrimspaden bestaan (Via Brugensis, Via Scaldea, Via Monastica). Het Vlaamse Composte- lagenootschap is begonnen met een project om deze paden te laten herleven. Begin april heeft het Vlaams parlement beslist zulke projecten te ondersteunen. Wie naar Santiago wil, kan binnenkort misschien vanuit eigen land een authentieke route volgen!

Patrick Verstuyft (via e-mail)

Langer werken en gezondheid

In de praktijk zijn het meestal de gewone werknemers die gezond-heidsproblemen krijgen wanneer ze langer blijven werken ( Plus Magazine maart) . Hogere kaders hebben daar meestal geen last van. Een andere categorie zijn werknemers van 50+ die vandaag meer dan ooit als eersten gedumpt worden wanneer een bedrijf moet besparen. Zij zijn gezond, maar worden ziek omdat ze geen werk vinden, in een zwart gat vallen en financiële problemen krijgen.

Hugo Van der Wildt (via e-mail)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content