JOHAN ADRIAENS Estate planner © G.F.

Kan ik het contract met de makelaar stopzetten?

Om mijn pensioen wat aan te vullen wil ik mijn appartement op lijfrente verkopen. Ik heb een contract getekend met een vastgoedmakelaar, maar er zijn nog niet veel bezoekers geweest. Kan ik het contract stopzetten?

We raden je aan om niet te snel van vastgoedmakelaar te veranderen. Een makelaar heeft wat tijd nodig om op een correcte manier een appartement in de kijker te zetten, bijvoorbeeld via zijn website. Heeft de vastgoedmakelaar een exclusiviteitsbeding opgenomen in de overeenkomst die je met hem afsloot, dan is de overeenkomst beperkt in de tijd, meestal zes maanden. Zorg wel dat je de overeenkomst tegen die einddatum tijdig stopzet. Hoeveel vooraf je moet opzeggen staat normaal in de overeenkomst. De wet bepaalt dat opzeggingsbedingen die voorzien in een opzeggingstermijn van langer dan één maand voor het einde van de overeenkomst, niet toegelaten zijn. Zeg je niet tijdig op, dan wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd. Komt het tot een stilzwijgende verlenging of vernieuwing, dan kan je de overeenkomst stopzetten, mits een opzeggingstermijn van één maand.

JAN ROODHOOFT Advocaat
JAN ROODHOOFT Advocaat© BENNY DE GROVE

Kan ik het contract met de makelaar stopzetten?

Juridische service

EXCLUSIEF VOOR ABONNEES

Je wil een eerste advies over:

werk en pensioen

huren en wonen,

erven en schenken

erfbelasting

echtscheiding

sociale zaken

consumentenbelangen

CONTACTEER ONZE JURISERVICE!

TELEFONISCH

Hou je Plus-Clubkaart klaar en bel 0900/100 08. (Elke vrijdagmiddag van 16 tot 18 uur zoekt Roodhooft-Allaerts Advocaten een antwoord op je vraag) Je betaalt ?0,15 / 20 sec. LET OP! Proximus verbreekt automatisch de verbinding na 10 minuten.

SCHRIFTELIJK

Voor een schriftelijk antwoord (binnen de zes weken) op één juridische vraag, stort je 30 euro op IBAN-rekening BE16 2100 4520 4274 met de vermelding Juridische vraag. Stuur je vraag + betalingsbewijs naar: Plus Magazine – Juriservice, Raketstraat 50, bus 10 1130 Brussel.

Je brief kan worden geselecteerd voor publicatie, maar je naam wordt niet bekendgemaakt.

BENOÎT MALEVÉ Advocaat
BENOÎT MALEVÉ Advocaat© BENNY DE GROVE
GAUTHIER POLET Advocaat
GAUTHIER POLET Advocaat© BENNY DE GROVE
MARIE-FRANCE LEFEBVRE Advocaat
MARIE-FRANCE LEFEBVRE Advocaat© BENNY DE GROVE

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content