Johan Adriaens, Estate Planner © G.F.

Mag de syndicus bijkomende kosten aanrekenen?

In ons gebouw hebben opeenvolgende syndici jarenlang een aantal werken opgevolgd. Ze hebben daarvoor nooit bijkomende kosten aangerekend. De huidige syndicus doet dat wel, onder meer omdat hij aanwezig was bij het maken van een offerte voor een lekkend dak. Moeten we die betalen?

De syndicus van jullie gebouw stuurde jullie een extra factuur omdat hij onder meer aanwezig was bij het opnemen van de meterstand voor het waterverbruik en bij het maken van een offerte voor het reinigen van een schouw en het herstellen van een lek in het dak. Of deze taken tot de gewone uitvoering van zijn mandaat behoren, moeten jullie nagaan in zijn contract. In jullie contract staat vermeld dat de syndicus ‘bewarende maatregelen neemt of handelingen stelt in het kader van het voorlopig beheer van het appartementsgebouw’. Naar onze mening valt het opnemen van de meterstand voor het waterverbruik en de aanwezigheid van de syndicus bij het opmaken van een offerte voor een waterlek en voor het reinigen van de schouw onder deze handelingen. In de toekomst zal dit soort problemen minder vaak voorkomen. In de nieuwe appartementswet die op 1 januari 2019 in werking treedt, staat een extra verplichting voor de syndicus om de medeeigenaars te informeren over zijn tarieven. In het contract moet voortaan ook een lijst worden opgenomen met aanvullende prestaties die de syndicus eventueel extra zal aanrekenen en de vergoeding die hij daarvoor kan vragen. Bij niet-vermelde prestaties kan de syndicus geen vergoeding vragen, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Jan Roodhooft, advocaat
Jan Roodhooft, advocaat© BENNY DE GROVE

Juridische service, exclusief voor abonnees

Je wil een eerste advies over:

werk en pensioen, huren en wonen, erven en schenken, successierechten, echtscheiding, sociale zaken, consumentenbelangen

Contacteer onze Juriservice!

TELEFONISCH. Hou je Plus-Clubkaart klaar en bel 0900 100 08. Elke vrijdagmiddag van 16 tot 18 uur zoekt Roodhooft-Allaerts Advocaten een antwoord op je vraag.

Je betaalt 0,15 euro per 20 seconden.

LET OP! Proximus verbreekt automatisch de verbinding na 10 minuten.

SCHRIFTELIJK. Voor een schriftelijk antwoord (binnen de zes weken) op één juridische vraag, stort je 30 euro op IBAN-rekening BE16 2100 4520 4274 met de vermelding Juridische vraag. Stuur je vraag + betalingsbewijs naar: Plus Magazine – Juriservice, Raketstraat 50 bus 10, 1130 Brussel.

Je brief kan worden geselecteerd voor publicatie, maar je naam wordt niet bekendgemaakt.

Benoît Malevé, advocaat
Benoît Malevé, advocaat© BENNY DE GROVE
Gauthier Polet, advocaat
Gauthier Polet, advocaat© BENNY DE GROVE
Marie-France Lefebvre, advocaat
Marie-France Lefebvre, advocaat© BENNY DE GROVE

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content