Johan Adriaens, Estate Planner © G.F.

Mag ik nu al voor 1.230 euro aan pensioensparen doen?

Ik vroeg onlangs aan mijn bankier om mijn pensioensparen op te trekken naar het nieuwe maximum van 1.230 euro, maar dat was nog niet mogelijk volgens hem. Klopt dat?

Reeds vorig jaar besliste de regering dat je vanaf inkomstenjaar 2018 kan kiezen uit twee fiscale systemen van pensioensparen. Er is de gekende oude regeling waarbij je in 2018 voor maximaal 960 euro aan pensioensparen doet. Daarnaast is er nu ook de nieuwe regeling waarbij je tot 1.230 euro (bedrag voor 2018) kan storten. Maar de wet hierover is pas op 30 maart in het Belgisch Staatsblad verschenen en werd pas op 9 april van kracht.

Door deze late publicatie waren de banken en verzekeraars op dat moment nog niet klaar om dit hogere plafond van 1.230 euro aan te bieden. Vandaag bieden al verschillende banken en verzekeraars ook de nieuwe regeling aan en het is de bedoeling dat tegen deze zomer elke bank of verzekeraar er klaar voor is.

In de reeds bestaande regeling (960 euro) heb je recht op een belastingvermindering van 30%. Het nieuwe pensioensparen (1.230 euro) levert je maar een fiscale korting van 25% op. Concreet is jouw fiscale maximumvoordeel in de oude regeling 288 euro en in de nieuwe 307,50 euro. De nieuwe regeling levert dus slechts een extra belastingvoordeel van 19,50 euro (307,50 – 288) op en is vooral interessant voor wie niet op een andere manier aan één of andere vorm van pensioensparen doet.

Juridische service, exclusief voor abonnees

Je wil een eerste advies over:

Werk en pensioen, huren en wonen, erven en schenken, successierechten, echtscheiding, sociale zaken, consumentenbelangen

Contacteer onze Juriservice!

TELEFONISCH. Hou je Plus-Clubkaart klaar en bel 0900 100 08. Elke vrijdagmiddag van 16 tot 18 uur zoekt Roodhooft-Allaerts Advocaten een antwoord op je vraag.

Je betaalt 0,15 euro per 20 seconden.

LET OP! Proximus verbreekt automatisch de verbinding na 10 minuten.

SCHRIFTELIJK. Voor een schriftelijk antwoord (binnen de zes weken) op één juridische vraag, stort je 30 euro op IBAN-rekening BE16 2100 4520 4274 met de vermelding Juridische vraag. Stuur je vraag + betalingsbewijs naar: Plus Magazine – Juriservice, Raketstraat 50 bus 10, 1130 Brussel.

Je brief kan worden geselecteerd voor publicatie, maar je naam wordt niet bekendgemaakt.

Kan mijn dochter een geschonken bedrag terugeisen?

In februari 2015 heb ik 150.000 euro geschonken aan iemand die geen familie is. Ik heb één dochter, die vier kinderen heeft. Zal deze schenking in mijn nalatenschap worden opgenomen? Wat is het gevolg voor de persoon aan wie ik heb geschonken? En kan mijn dochter het bedrag terugeisen?

Als je de roerende schenking die je in 2015 deed niet hebt laten registreren (en er dus geen schenkbelasting werd betaald), dan moet je als schenker nog drie jaar leven, zo niet wordt het geschonken bedrag bij jouw nalatenschap gevoegd en zal je dochter erfbelasting moeten betalen op een bedrag dat ze nooit heeft ontvangen. Maar in jouw geval zal dat niet gebeuren, vermits de schenking al langer dan 3 jaar geleden plaatsvond. Fiscaal zal met deze schenking dus geen rekening meer worden gehouden. Jouw dochter heeft ook geen recht om dit bedrag (geheel of gedeeltelijk) terug te vorderen. Tenzij zou blijken dat haar reservataire deel – het deel waarop ze sowieso recht heeft – zou overschreden zijn. Vermits zij jouw enige kind is, is dat in haar geval de helft van jouw nalatenschap, ook als het nieuwe erfrecht van toepassing wordt.

Mijn huurder is failliet, wat kan ik doen?

Mijn huurder had een zaak en is failliet verklaard. Wordt de huurovereenkomst automatisch beëindigd? En hoe recupereer ik het achterstallige huurgeld?

Het is niet omdat jouw huurder failliet verklaard is, dat de huurovereenkomst automatisch wordt verbroken, tenzij het faillissement als ontbindende voorwaarde uitdrukkelijk in het huurcontract werd opgenomen. De curator beslist over het al of niet verderzetten van de huurovereenkomst. Wordt de overeenkomst verdergezet, dan moet je je als verhuurder tot de curator wenden. Jouw huurder mag immers geen beslissingen meer nemen. Als verhuurder heb je een bijzonder statuut als jouw huurder failliet verklaard is. Huurachterstallen die er al waren op het moment dat jouw huurder failliet ging, zijn schulden in de boedel, waardoor je een schuldeiser bent als alle andere. Als verhuurder heb je wel een voorrecht op het geheel van de goederen die zich in het gehuurde goed bevinden. Maar dan moet je wel jouw schuldvordering op tijd indienen. Je hebt daarvoor een jaar de tijd, vanaf het faillissement.

Uit elkaar na een voorlopige verkoopovereenkomst, wat nu?

Mijn zoon en schoondochter hebben een voorlopige verkoopovereenkomst getekend voor de aankoop van een huis. Nu hebben ze besloten om uit elkaar te gaan. Kunnen zij nog terugkomen op deze overeenkomst?

Als de voorlopige verkoopovereenkomst (het compromis) geldig is en er staan geen opschortende voorwaarden in – zoals bijvoorbeeld het krijgen van een lening bij de bank -, dan is het feit dat het koppel uit elkaar gaat geen reden om op de koop terug te komen. Een geldige voorlopige verkoopovereenkomst waarbij er geen opschortende voorwaarden zijn die niet vervuld worden, is bindend.

Als koper kan je je niet meer bedenken. Doe je dat toch, dan heeft de verkoper de keuze: ofwel vraagt hij om de notariële akte gedwongen door te laten gaan – met eventueel een schadevergoeding bovenop -, ofwel vraagt hij louter een schadevergoeding. Vaak is dat 10% van de koopprijs. Het woord voorlopig is dan ook misleidend, in die zin dat er een echte overeenkomst ontstaat zodra het compromis getekend is.

Natuurlijk is het ook mogelijk dat de verkoper zich begripvol opstelt en de voorlopige verkoopovereenkomst ongedaan maakt zonder een vergoeding te vragen, maar dat is hij niet verplicht. Gaat hij akkoord om het compromis te ontbinden, dan volstaat het niet om deze overeenkomst zomaar kapot te scheuren. Er moet dan een overeenkomst worden gemaakt tot minnelijke ontbinding van de verkoopovereenkomst, die je samen met de initiële verkoopovereenkomst moet laten registreren.

Jan Roodhooft, advocaat
Jan Roodhooft, advocaat© BENNY DE GROVE
Benoît Malevé, advocaat
Benoît Malevé, advocaat© BENNY DE GROVE
Gauthier Polet, advocaat
Gauthier Polet, advocaat© BENNY DE GROVE
Marie-France Lefebvre, advocaat
Marie-France Lefebvre, advocaat© BENNY DE GROVE

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content