Minister van Pensioenen Karine Lalieux © belgaimage

Naar een pensioensplit?

Vrouwen houden zich nog altijd vaker met de kinderen bezig of nemen de mantelzorg voor hun ouders op zich. Om dit te realiseren stellen ze hun professionele ambities bij en gaan ze onder meer deeltijds werken. Als ze later scheiden, worden ze daarvoor gestraft, want het bedrag van hun pensioen valt dan wel heel laag uit. Deze regering wil zich daarom buigen over de pensioensplit. Die komt erop neer dat hij deels de gelijkheid moet herstellen als een koppel uit elkaar gaat, waarvan een van de partners zijn/haar eigen carrière én dus ook toekomstig pensioen aan de kant heeft geschoven voor het welzijn van het gezin.

Ook het pensioen als gescheiden echtgeno(o)t(e), dat vandaag al bestaat, is bedoeld om de inspanningen die beide partners leverden correcter te verdelen. Zeker als een van de partners zijn of haar carrière helemaal heeft opgegeven om voor de kinderen te zorgen. Maar dit pensioen wordt berekend op slechts 62,5% van het loon van de ex-echtgenoot, en enkel voor de jaren van het huwelijk. En wettelijk samenwonenden hebben er geen recht op. Daarom wil minister van Pensioenen, Karine Lalieux, het pensioensysteem moderniseren door een gezinsdimensie toe te voegen.

VEROUDERDE KIJK OP HET GEZIN

“Het huidige pensioensysteem is opgebouwd rond een visie op het gezin die voor een deel achterhaald is”, zegt minister Lalieux. “De pensioensplit is een piste om het te moderniseren. Want de keuzes die je als koppel maakt, hebben zware gevolgen voor de opbouw van pensioenrechten. Als het koppel uit elkaar gaat, wordt (meestal) de vrouw gestraft voor een keuze die beide partners eigenlijk samen hebben gemaakt. Daarom moet er een evenwichtige verdeling komen van de opgebouwde pensioenrechten. Bij een scheiding moet er een vergoeding zijn voor de partner die niet heeft gewerkt.”

Hoe de pensioensplit er concreet zal uitzien? Volgens welke modaliteiten? “Binnenkort wordt een bijzondere commissie opgericht met daarin vertegenwoordigers van de sociale partners, het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen en de Raad van gelijke kansen voor mannen en vrouwen”, benadrukt minister Lalieux.

KLOOF VAN 33% VERMINDEREN

Betekent een pensioensplit dat het gezamenlijke pensioen dan gewoon door twee zal worden gedeeld? Minister Karine Lalieux: “Dat kunnen we vandaag nog niet exact zeggen. Maar de experten moeten een proportioneel systeem bedenken dat de kloof dicht die vandaag bestaat tussen het pensioen van mannen en vrouwen. Die kloof bedraagt vandaag 33%, in het nadeel van vrouwen. De deeltijdse loopbaan zou daarbij kunnen worden geherwaardeerd. Dat zou tot een grotere gelijkheid op het vlak van pensioenen moeten leiden.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content