Uw pensioen uitstellen, loont!

Ludo Hugaerts

Wist u dat het kalenderjaar waarin u met pensioen gaat, niet meetelt voor de berekening van uw pensioen? Hoe later op het jaar u stopt met werken, hoe groter het verlies. De oplossing: uw pensioen uitstellen tot 1 januari van het jaar erna!

Belangrijk: de informatie in dit artikel geldt voor mensen die hun wettelijk pensioen of hun vervroegd pensioen aanvragen na een loopbaan als werknemer of als zelfstandige, niet voor ambtenaren want hun pensioen wordt op een heel andere manier berekend.

De wettelijke pensioendatum

De wettelijke pensioendatum is de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin u 65 wordt (voor vrouwen 64, vanaf 1/1/2009 wordt dat 65).

VOORBEELD: u bent geboren op 15 augustus. Uw pensioen gaat in op 1 september van het jaar waarin u 65 (of 64) wordt. De acht maanden die u dat jaar gewerkt hebt, tellen niet mee voor de berekening. Hetzelfde geldt bij een brugpensioen of ziekte-uitkering.

Uitstellen tot 1 januari

Onze tip: probeer met pensioen te gaan in het begin van het jaar. Geen enkele wet verplicht u uw pensioen te nemen op de wettelijk voorziene datum. U kunt de pensioendienst melden dat u nog niet met zekerheid weet of u uw pensioen wenst op te nemen op de voorgestelde ingangsdatum. Samen met uw pensioenbeslissing ontvangt u dan een formulier (model 74). Daarop mag u invullen op welke datum u uw wettelijk pensioen wilt laten starten.

Gaat u op pensioen op 1 september, maar wilt u dat het lopende kalenderjaar nog meetelt voor uw pensioen? Dan hebt u twee mogelijkheden:

1. U kunt aan uw baas vragen of u mag blijven werken tot 31 december.

2. Als uw baas u niet langer in dienst wil houden na 31 augustus moet u kiezen:

n ofwel uw pensioen laten ingaan op 1 september. U krijgt meteen pensioen, maar het lopende kalenderjaar telt niet mee voor de berekening van het bedrag.

n ofwel een pensioenbrug maken: u vraagt aan de pensioendienst uw pensioen pas te laten ingaan op 1 januari. Het lopende kalenderjaar zal dan meetellen voor de berekening maar... in dat geval zult u 4 maanden (september-december) geen pensioen krijgen, en ook geen salaris of uitkering. In de meeste gevallen zal het hogere pensioenbedrag dat u gedurende de rest van uw leven krijgt echter opwegen tegen dat verlies (zie het kaderstukje hiernaast).

LET OP! In de maanden van uw pensioenbrug bent u niet gedekt door de ziekteverzekering. U bent immers geen loontrekkende of uitkeringsgerechtigde meer en nog geen gepensioneerde. Dit is een risico dat u moet nemen. Als u het te gevaarlijk vindt, kunt u voor die periode een privé-ziekteverzekering afsluiten. n

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content