Uw spaargeld in 2013

Wat zijn de beste spaarformules rekening houdend met de historisch lage rente en de nieuwe fiscaliteit?

In 2012 vloeide meer dan 15 miljard vers spaargeld naar spaarrekeningen in België. We willen ons spaargeld duidelijk op een veilige manier beleggen, zonder enig risico. Nu zowel de rente op korte (+/- 0,55% op 12 maanden) als op lange termijn (+/- 2,2% op 10 jaar) op een historisch laag peil staan, is elk detail belangrijk voor uw spaargeld. Uiteraard primeert het rendement, maar ook de kosten én de fiscaliteit zijn niet zonder gevolgen. We overlopen de klassieke, veilige spaarformules, zoals de spaar- en termijnrekening, de kasbon en de Tak 21. Obligaties en obligatiefondsen laten we buiten beschouwing omdat bij de huidige lage rente de waarde fel kan dalen.

De spaarrekening

Geen roerende voorheffing, geen kosten. Ondanks de lage rente is de spaarrekening momenteel heel populair. Tot € 1.880 intresten per persoon betaalt u geen roerende voorheffing (RV). Daarboven betaalt u 15% i.p.v. 25%. Wie bij verschillende banken spaarrekeningen heeft die samen meer dan € 1.880 intresten opleveren, moet die in principe aangeven in zijn belastingaangifte. Bovendien is het een van de enige spaarproducten waar de bank geen kosten aanrekent, noch bij instap, noch bij uitstap, noch tijdens de looptijd.

Grote verschillen qua rendement. De betere internetspaarrekeningen renderen vaak meer dan het dubbele van klassieke spaarrekeningen: amper 1% inclusief getrouwheidspremie tegenover 2% of iets meer op sommige internetspaarrekeningen. Wie zijn geld binnen het jaar denkt nodig te hebben, kiest best voor een zo hoog mogelijke basispremie. Bent u zeker dat uw geld meer dan 1 jaar kan blijven staan, opteer dan voor een hoge getrouwheidspremie. De bank kan haar basisintrest elke dag veranderen (verlagen), terwijl de getrouwheidspremie wettelijk verplicht 12 maanden dezelfde moet blijven.

Een goede internetspaarrekening is in normale omstandigheden een goed product om cash die u een paar jaar kunt missen, te parkeren. Door de huidige lage rente en de voordelige fiscale behandeling is een spaarrekening ook een interessante belegging geworden voor de iets langere termijn als u absoluut geen risico’s wilt nemen.

De termijnrekening en de kasbon

Bij elke bank kunt u een termijnrekening afsluiten of een kasbon kopen voor een bepaalde termijn. Termijnrekeningen bieden meer keuze op het vlak van looptijden maar verder zijn er geen verschillen. Beide producten zijn meestal populair bij voorzichtige spaarders en er zijn geen kosten aan verbonden. Maar door de hele lage rente zijn deze producten voorlopig weinig interessant. Bovendien moet u op het rendement een roerende voorheffing betalen van 25% i.p.v. 0% of 15% op een spaarrekening. De tabel hierboven geeft weer hoeveel u momenteel (situatie eind januari) gemiddeld op een termijnrekening krijgt. U merkt dat u uw geld 8 tot 10 jaar moet vastzetten om netto hetzelfde rendement te bekomen als op een goede internetspaarrekening. Voor kasbons gelden ongeveer dezelfde tarieven.

De Tak 21 of spaarverzekering

Een spaarverzekering of Tak 21 is een spaarproduct verpakt als verzekering. Momenteel krijgt u doorgaans slechts een gegarandeerd rendement van zo’n 2% (plus eventueel een bonus) daar waar dat een paar jaar geleden nog 3,5% tot 3,75% was. Oorzaak is ook hier de lage rente. Het rendement is de laatste jaren steeds verder weggezakt en verwacht wordt dat het de volgende jaren, inclusief bonus, rond de 2,75% tot 3% zal liggen. Maar doordat u ook instapkosten betaalt (doorgaans 3%) en de instaptaks verhoogd werd naar 2%, is de kans groot dat u er de eerste 2 jaar weinig aan verdient.

WEETJE. Onderhandel over de instapkosten en probeer die naar 2% of lager te doen zakken.

Als u het geld langer dan 8 jaar laat staan (of een overlijdensdekking heeft van 130%) betaalt u geen roerende voorheffing. Een belangrijk nadeel is wel dat u minstens voor 8 jaar vastzit en het product weinig transparant is. Deze formule kan dus enkel worden aangeraden als u de zaken op heel lange termijn bekijkt. Vraag blijft wel of bij de huidige lage (gegarandeerde) rente het instapmoment niet wat ongelukkig is.

Johan Adriaens, Onafhankelijk vermogensplanner

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content