Vijf praktische vragen

1 Ik ga binnenkort met pensioen. Loopt mijn ziekteverzekering gewoon verder? Moet ik meer of minder bijdragen betalen?

De tijd dat u met uw pensioenattest naar uw ziekenfonds moest, is voorbij. Uw ziekenfonds wordt nu via de Kruispuntbank op de hoogte gesteld van uw pensioenaanvraag. Uw ziekteverzekering loopt verder maar het ziekenfonds zal u toch uitnodigen om even langs te komen. Dit om na te gaan of u als gepensioneerde al of niet recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming. Dat is mogelijk als uw pensioen minder bedraagt dan a 12.986,87 per jaar + a 2404,13 per persoon ten laste (bedragen 1 oktober 2004). In dat geval hebt u recht op een hogere terugbetaling van medische kosten en een lager tarief geneesmiddelen dan voor u met pensioen was.

2 Ik verander van statuut. Ben ik verder verzekerd?

Ook als u van een werknemers- naar een zelfstandigenstatuut overschakelt of omgekeerd wordt het ziekenfonds automatisch (via de Kruispuntbank) op de hoogte gebracht. Als u van een werknemers- naar een zelfstandigenstatuut overschakelt bent u wel verplicht u te verzekeren voor grote risico’s. De verzekering kleine risico’s (dokter, tandarts, kine,...) is niet verplicht.

3 Mijn ziekenfonds verplicht mij een aanvullende verzekering te nemen. Moet ik dat aanvaarden of kan ik weigeren en toch aangesloten blijven?

Het ziekenfonds is wettelijk verplicht minstens één aanvullende dienst te organiseren. Dat wil nog niet zeggen dat het de leden moet verplichten een bijdrage hiervoor te betalen. Maar de algemene vergadering van het ziekenfonds (die samengesteld is uit de leden van het ziekenfonds) kan wel beslissen bepaalde aanvullende verzekeringen te verplichten. U kunt zich wenden tot de Controledienst van de Ziekenfondsen (zie kader Adressen) om de statuten van uw ziekenfonds in te kijken. Heeft de algemene vergadering niet beslist de aanvullende verzekering die u wenst verplicht te maken, dan kan uw ziekenfonds u dat niet opleggen. In het andere geval wel. Dan rest u enkel de keuze de bijdrage te betalen of u bij een ander ziekenfonds aan te sluiten.

4 Mijn ziekenfonds biedt een pakket aanvullende diensten. Ik ben echter slechts geïnteresseerd in sommige daarvan. Moet ik voor het hele pakket betalen als ik niet van alles gebruik wens te maken?

Spijtig genoeg wel. Het ziekenfonds biedt een pakket aanvullende diensten en maakt dat al of niet verplicht (zie vraag 3). Maar het is onmogelijk om bepaalde diensten die u interesseren uit dit pakket te pikken en enkel daarvoor een bijdrage te betalen.

5 Ik zou een verzekering willen nemen voor kleine risico’s en ben bereid daarvoor de bijdrage te betalen. Mijn ziekenfonds weigert mij echter te verzekeren omdat ik ouder ben dan 50 jaar. Mag dat?

Zelfstandigen die nooit verzekerd geweest zijn voor kleine risico’s moeten inderdaad opletten. Na hun vijftigste kunnen zij zich niet meer verzekeren! Als ze al verzekerd waren voor hun 50ste is er geen probleem. De verzekering loopt dan gewoon verder. Ook loontrekkenden die na hun 50ste een zelfstandige zaak willen starten (bijv. na een ontslag) hoeven niets te vrezen. Zij kunnen nog een verzekering kleine risico’s afsluiten.

A Annemie Goddefroy

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content