Back-ups maken en terugzetten in Mac OS X

Het is belangrijk regelmatig een back-up te maken van uw belangrijke bestanden. Of het nou gaat om vakantiefoto’s of uw administratie: als uw harde schijf het begeeft dan bent u uw kostbare bestanden kwijt. U voorkomt dat met een reservekopie! We leggen uit hoe dat werkt met Mac OS X.

Er zijn ruwweg twee manieren om een back-up te maken: met behulp van een speciaal back-upprogramma of met de hand. In het laatste geval maakt u zelf een kopie van een of meer bestanden en bewaart u deze op een veilige plek.

Een back-up met de hand maken, is vaak de handigste en snelste methode als het gaat om een beperkt aantal bestanden waarvan u een kopie wilt bewaren. U werkt bijvoorbeeld meerdere dagen aan een document. Dan is het eenvoudig daarvan zelf snel met de hand een back-up te maken.

Een back-upprogramma gebruikt u meestal om op vaste tijden – bijvoorbeeld elke avond – een uitgebreide reservekopie te maken van meerdere mappen op een harde schijf of zelfs een volledige schijf. Het handigst is om daarvoor een externe harde schijf te gebruiken. Voor kleinere back-ups kan eventueel ook een usb-stick worden gebruikt. Houd er rekening mee dat niet alle verkrijgbare externe harde schijven bruikbaar zijn voor de Mac en dat speciale Mac schijven niet bruikbaar zijn voor Windows-computers.

Wilt u een externe harde schijf kopen voor dit doel, kies er dan een die minstens twee keer zo groot is als de harde schijf in uw computer.

Back-up met de hand in Mac OS X

? Klik op het pictogram van Finder onderaan het scherm.
? Klik onder Favorieten op de categorie bestand waarvan u een back-up wilt maken.
? Klik bovenin het scherm op Archief, Nieuwe map.
? Typ een toepasselijke naam voor de map met daarachter de huidige datum, bijvoorbeeld: Back-up 15-4-2012. Dit is de back-up map.
? Druk op Return.
? Klik op het te bewaren bestand. Bij meerdere te bewaren bestanden: houd de Command-toets ingedrukt en klik op de gewenste bestanden.
? Klik bovenin het scherm op Wijzig, Kopieer (naam bestand).
? Dubbelklik op de back-up map.
? Klik bovenin het scherm op Wijzig, Plak onderdeel. Een kopie staat- of de kopieën staan nu in de map.
? Druk op Command + Pijltje omhoog
? Zorg ervoor dat de externe harde schijf of USB-stick is aangesloten op de computer.
? Klik op de back-up map.
? Sleep de map onder Favorieten op de naam van de USB-stick of harde schijf. Deze staat onderaan in de lijst.

De back-up map wordt nu gekopieerd. Op deze manier kunt u elke dag een back-up maken van hetzelfde bestand, maar ook andere bestanden.

Mocht u nu het origineel op uw harde schijf kwijtraken, dan kopieert u simpelweg het meest recente bestand terug met behulp van de opties Kopieer en Plak.

Back-up met Time Machine in Mac OS X

Er wordt met Time Machine eerst een volledige back-up gemaakt. Daarna worden bij alle volgende back-ups alleen de wijzigingen op de harde schijf als back-up opgeslagen.

? Sluit de externe harde schijf waarop u de back-up wil maken aan op de Mac.
? Als dit de eerste keer is dat de schijf wordt aangesloten, krijgt u de vraag of u de schijf wilt gebruiken voor het maken van een reservekopie met Time Machine. Klik op Gebruik als reservekopieschijf.
? Als dit venster niet verschijnt: klik op het pictogram van Systeemvoorkeuren in het Dock onderin het scherm. Klik op Time Machine.
? Time Machine wordt gestart. Zet het schuifje op Aan.
? Klik op Selecteer schijf....
? Selecteer de externe harde schijf voor de back-up.

U kunt eventueel nog opgeven dat niet alle mappen hoeven te worden meegenomen in de back-up.

? Klik op Opties....
? Klik op de knop +.
? Selecteer de mappen die u niet wilt meenemen.
? Klik op Gereed.

Er wordt nu automatisch een reservekopie op vaste tijden aangemaakt. Zorg er dus voor dat de back-upschijf op die momenten aangesloten is op uw Mac.

Om een reservekopie terug te zetten naar uw Mac:

? Zorg dat de back-upschijf aangesloten is op de Mac
? Klik op het pictogram van Systeemvoorkeuren in het Dock onderin het scherm. Klik op Time Machine.
? U krijgt de mogelijkheid nu te kiezen welke back-up u terug wilt zetten. Klik op de gewenste back-up.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content