© Getty Images/iStockphoto

Digitalisering op het werk: 1 op 10 kan niet mee

Eén op drie werknemers vindt dat de digitale evoluties op het werk te snel verlopen. Eén op tien vreest zelfs voor zijn job omdat ze het gevoel hebben de computerprogramma’s niet volledig meester te zijn. Dat blijkt uit een bevraging van de Gezinsbond, OKRA en La Ligue des Familles bij 1.000 Belgen.

De bevraging peilde naar de digitale kennis van de Belgen en ging op zoek naar de oorzaken van de ‘digitale kloof van de tweede generatie’. Uit de enquête blijkt immers dat meer dan de helft van de respondenten (55%) liever nog meer zaken online wil regelen, terwijl een derde opteert voor een papieren administratie. Eén op vijf zegt verloren te lopen in de digitale samenleving waarin steeds meer via het internet wordt geregeld en gecommuniceerd. Ze ervaren dit als erg stressvol.

Bankzaken

De digitalisering is veruit het meest ingeburgerd op het vlak van bankzaken. Negen op de tien betaalt zijn facturen meestal of altijd online. Toch houdt drie op de tien vast aan papieren bankafschriften en verzekeringsdocumenten. De perceptie van onveiligheid blijkt het grootste probleem bij mensen die nog niet online bankieren. Een derde van wie nog niet digitaal betaalt, is ervan overtuigd dat dit gevaarlijk is.

Computer op het werk

Ook op het werk is de computer niet weg te denken. 46% van de respondenten zit bijna de hele dag achter de computer. Maar een op drie zegt dat de digitale evolutie te snel verloopt. Eén op tien vreest zelfs zijn job te zullen verliezen omdat men niet meer mee kan. Bijna de helft wil meer opleidingen op het werk.

Digitale overheid 2020

De federale overheid wil tegen 2020 zo veel mogelijk burgerzaken digitaal regelen. Maar wanneer het gaat over het regelen van overheidszaken zijn we behoorlijk gehecht aan fysieke contacten. De meerderheid van de respondenten (53%) zegt zelden of nooit administratieve documenten (voor toelages, premies, subsidies,..) online aan te vragen. Ook het aantal online belastingaangiftes stijgt slechts mondjesmaat. Meer nog: 40% vindt dat er te weinig mogelijkheden zijn om telefonisch of via het loket zaken te regelen met overheidsadministraties.

Opleidingen

Digitale geletterdheid hangt sterk af van de leeftijd en het opleidingsniveau. Hoe jonger en hoe hoger opgeleid, hoe meer zaken men online regelt. OKRA en de Gezinsbond pleiten dan ook voor eenvoudige digitale processen voor het regelen van overheidszaken, een goede begeleiding (via telefoon of loket) en voldoende opleidingen op maat.

Partner Content