CREG

De stroomfactuur van de gezinnen zal met enkele euro's extra per maand stijgen