© Getty Images

De stroomfactuur van de gezinnen zal met enkele euro’s extra per maand stijgen

Plusmagazine.be Onlineredactie

De federale energieregulator CREG heeft de nieuwe transmissietarieven van hoogspanningsbeheerder Elia goedgekeurd. Door de forse stijging – de tarieven stijgen de volgende jaren gemiddeld met 77 procent – gaat ook de stroomfactuur van de gezinnen omhoog, met enkele euro’s extra per maand.

Elia beheert het hoogspanningsnet in ons land. Omdat het om gereguleerde activiteiten gaat, kan de netbeheerder de kosten voor dat beheer doorrekenen in de tarieven voor gezinnen en bedrijven. Het is aan de CREG om uit te maken of al die kosten wel verantwoord zijn.

Elia diende eerder een voorstel in, dat nu groen licht krijgt van de energiewaakhond. Het gaat om de transmissietarieven van elektriciteit voor de periode 2024-2027. In die jaren heeft Elia heel wat werk en investeringen voor de boeg. Door de toenemende elektrificatie van onze maatschappij – denk aan warmtepompen en elektrische wagens – is er nood aan een sterk hoogspanningsnet. Alleen al het elektriciteitsverbruik van de bedrijven zal tussen nu en 2030 met de helft toenemen, merkt Elia op.

Concreet gaat Elia in de periode 2024-2027 6,4 miljard euro investeren in het net. Dat is een pak meer dan de 1,5 miljard euro uit de vorige tariefperiode 2020-2023. Die extra miljarden vertalen zich bijgevolg in de hogere tarieven die de CREG goedkeurde: gemiddeld 77 procent extra over de tariefperiode. Vooral vanaf 2025 is er een belangrijke stijging.

Hogere factuur voor de consument

Voor de consument betekenen hogere tarieven een iets hogere factuur. De CREG wijst er wel op dat de goedgekeurde tarieven 10 procent lager liggen dan het Elia-voorstel, om zo de kosten beheersbaar te houden voor de huishoudens. Het totale aandeel van de transmissiekosten in de elektriciteitsfactuur is vandaag beperkt, tot zowat 3 procent van de totale factuur, en bedraagt ongeveer 40 euro op jaarbasis. Tegen het einde van de tariefperiode zou daar door de hogere tarieven nog eens 40 euro bijkomen. Elia zelf spreekt concreet over een impact op de factuur van “gemiddeld tussen 2 en 3 euro” per maand voor de hele periode. Vooral vanaf 2025 is er een stijging merkbaar.

Lees meer over:

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content