© Getty Images

Algemene vergadering van mede-eigenaars mag uitgesteld worden of digitaal gebeuren

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

Syndici vroegen al langer naar een structurele oplossing voor de problematiek van algemene vergaderingen tijdens corona. Digitale algemene vergaderingen van eigenaars van appartementen worden voortaan aangemoedigd. Ook uitstel of schriftelijk beslissen zijn mogelijk.

In ieder appartementsgebouw moet elk jaar een algemene vergadering plaatsvinden, binnen een periode van 15-dagen die bepaald is in de statuten. De eigenaars komen dan samen om beslissingen te nemen over de gemeenschappelijke delen, zoals over renovatiewerken en het onderhoud van de lift, trappenhal of garage...

Het kabinet van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne werkte een drieledige oplossing uit. ‘Deze voorstellen moeten syndici en mede-eigenaars van appartementsgebouwen toelaten in deze coronatijden op een veilige, gezonde en verantwoorde manier te vergaderen. De voorkeur gaat naar digitale algemene vergaderingen’, zegt Van Quickenborne.

Digitaal vergaderen

De minister kondigt tevens een wetgevend initiatief aan om de mogelijkheid van digitale aanwezigheid (via Zoo, Teams,...) op een algemene vergadering in de Wet op de Mede-Eigendom te verankeren, alsook de digitale vergadering beter te omkaderen. Voor CIB Vlaanderen is het daarbij een absolute prioriteit dat de Wet de nuance maakt dat digitale aanwezigheid alleen kan wanneer die mogelijkheid in de bijeenroeping is voorzien.

Mede-eigenaars die niet de mogelijkheden of de kennis hebben om digitaal deel te nemen, kunnen ervoor kiezen met een volmacht te werken of fysiek deel te nemen, mits de veiligheidsvoorschriften gerespecteerd worden.

Algemene vergadering uitstellen

De minister biedt ook de mogelijkheid om de algemene vergadering uit te stellen tot dezelfde periode in 2021. Tenzij wanneer één of meer mede-eigenaars die ten minste 1/5de van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten, erop aandringen dat de algemene vergadering toch doorgaat. In dat geval moét de algemene vergadering plaatsvinden.

In geval van uitstel wordt het mandaat van de syndicus verlengd tot aan de eerstvolgende algemene vergadering.

Deze regeling is van toepassing op alle algemene vergaderingen vanaf 1 oktober 2020 (retroactief) tot en met 31 maart 2021.

Schriftelijk besluit

Ten slotte kan een algemene vergadering ook schriftelijk gebeuren. Voor schriftelijke besluitvorming bestond tot nu toe een unanimiteitsvereiste. Die wordt tijdelijk verlaagd naar een 4/5de meerderheid.

Dit impliceert dat 4/5de van alle mede-eigenaars moet antwoorden en akkoord moet zijn. De berekening van 4/5de meerderheid wordt afgemeten ten opzichte van alle mede-eigenaars, niet enkele diegene die antwoorden. Ook deze tijdelijke maatregel zou gelden t.e.m. 31 maart 2021.

Bronnen: Netto en CIB Vlaanderen

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content