© Getty Images

Banken verlenen ook in 2021 betalingsuitstel

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

De coronacrisis treft ook dit najaar heel wat mensen bijzonder hard. Vele ondernemingen moesten een tweede maal verplicht de deuren sluiten, waardoor heel wat gezinnen en bedrijven zich opnieuw in een moeilijke situatie bevinden. De banken willen hen daarom ook in 2021 verder ondersteunen en financieel begeleiden.

Samen met de Federale Minister van Financiën werd door de banken, net zoals in het voorjaar, beslist om particulieren en bedrijven financieel te blijven ondersteunen wanneer zij in moeilijkheden zitten of dreigen te komen door de aanhoudende coronacrisis.

Betalingsuitstel voor particulieren

Particulieren die tijdens deze tweede coronagolf aanhoudend financieel worden getroffen door de coronacrisis en aan de toekenningsvoorwaarden voldoen, kunnen opnieuw betalingsuitstel van hun hypothecair krediet vragen.

 • Een betalingsuitstel kan worden aangevraagd door iedereen die aan de voorwaarden voldoet, zoals bijvoorbeeld inkomensverlies door ziekte of tijdelijke werkloosheid.
 • In deze periode krijgt de kredietnemer uitstel van kapitaal en interesten. De interesten worden na de periode van het betalingsuitstel verrekend.
 • Kredietnemers die maandelijks minder dan 1.700 euro netto overhouden, kunnen betalingsuitstel opnemen zonder dat ze intresten op het betalingsuitstel zijn verschuldigd. De banken nemen dit op zich.
 • Een betalingsuitstel van het hypothecair krediet kan worden aangevraagd voor maximum 3 maanden, en de aanvraag dient te gebeuren voor eind maart 2021. Het betalingsuitstel kan dus maximaal lopen tot 30 juni 2021. Voorbeeld: een aanvraag in december loopt voor de maanden januari, februari en maart. Een aanvraag in januari loopt voor de maanden februari, maart en april,....
 • In totaal kan het betalingsuitstel nooit meer dan 9 maanden bedragen (dus tussen april 2020 en juni 2021).
 • Het betalingsuitstel kan enkel worden aangevraagd voor kredieten die werden afgesloten voor 1 april 2020.
 • De banken verbinden zich ertoe om de gebruikelijke dossier- of administratiekosten niet aan te rekenen.
 • Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de gewone betalingen. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel.

Betalingsuitstel voor ondernemingen

Ook ondernemingen die zwaar getroffen worden door de coronacrisis krijgen opnieuw de mogelijkheid om betalingsuitstel voor hun ondernemingskrediet aan te vragen.

 • Een onderneming kan ervoor kiezen om betalingsuitstel van zijn/haar ondernemingskrediet aan te vragen, indien men aan de voorwaarden voldoet. Zo moet er bijvoorbeeld sprake zijn van betalingsproblemen door de coronacrisis en dient de onderneming als levensvatbaar te worden beschouwd.
 • Het betalingsuitstel van het ondernemingskrediet houdt in dat de onderneming/organisatie gedurende het betalingsuitstel geen aflossingen van kapitaal moet doen. De intresten blijven verschuldigd.
 • Het betalingsuitstel kan worden aangevraagd voor de maandaflossingen/vervaldagen in januari, februari en maart, en kan uiterlijk lopen tot 31 maart 2021.
 • In totaal kan het betalingsuitstel nooit meer dan 9 maanden bedragen, over de hele periode heen.
 • Het betalingsuitstel kan enkel worden aangevraagd voor kredieten die werden afgesloten voor 1 april 2020.
 • De banken verbinden zich ertoe om de gebruikelijke dossier- of administratiekosten niet aan te rekenen.
 • Nadat de periode van uitstel is afgelopen, hernemen de betalingen. De looptijd van het krediet wordt verlengd met de periode van het betalingsuitstel.

Bron: Febelfin

Voor wie betalingsuitstel wenst te verkrijgen voor zijn toekomstige maandaflossing of vervaldag, is het belangrijk om de aanvraag tijdig te doen bij de bank. Er moet steeds gerekend worden op 10 kalenderdagen om de aanvraag voor het betalingsuitstel te verwerken. Bijvoorbeeld: voor uitstel van betaling van een maandtermijn die verschuldigd is op 1 januari 2021, dient de aanvraag uiterlijk op 21 december 2020 te worden ingediend.

In totaal kan een betalingsuitstel voor een krediet nooit meer dan 9 maanden bedragen, over de hele periode heen (sinds april 2020). Een onderneming of particulier die bijvoorbeeld nu reeds 8 maanden betalingsuitstel heeft gekregen, kan nog maximaal 1 maand betalingsuitstel krijgen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content