© Getty Images

Check de begunstigde van jouw levensverzekering!

In het nieuwe nummer van Plus Magazine (februari) vind je een artikel van Estate Planner Johan Adriaens over de begunstigde van je levensverzekering. Is het nog wel altijd de persoon die jij wenst? Een modelbrief om de begunstigde te wijzigen kan handig zijn.

Tak21 is een spaarproduct en Tak23 is een beleggingsproduct, maar ze zijn verpakt in een verzekeringskleedje. Eigenlijk zijn het levensverzekeringsproducten waarin een begunstigde wordt aangeduid, en dat wordt wel eens uit het oog verloren. Maar ook bij een groepsverzekering (IPT) of klassieke levensverzekering ben jij als verzekeringnemer vaak niet goed op de hoogte hoe de begunstigingsclausule juist luidt. Of je vergeet die clausule te herbekijken als jouw gezinssituatie verandert.

In Plus Magazine van februari vind je enkele aandachtspunten. Hoe duid je best de begunstigde aan, bij naam of niet? Wat als jij een nieuw samengesteld gezin hebt of wat als er meerdere begunstigden zijn?

Wil jij de begunstigde van jouw contract veranderen, dan vind je hier een modelbrief.

Modelbrief om de begunstigde te wijzigen

(auteur: Johan Adriaens)

AANGETEKEND

Plaats, datum

Geachte mevrouw, heer

Betreft: wijziging begunstigde van de polis nummer ...........

In het kader van de successieplanning van de heer/mevrouw............, hadden wij de begunstigingsclausule in verband met de eerste begunstigde van de Tak 21/23 met polisnr........... op naam van .......... graag met onmiddellijke ingang als volgt veranderd bij overlijden:

Bijvoorbeeld:

· 50% in volle eigendom naar de echtgenoot van de verzekeringnemer en 50% in volle eigendom naar de kinderen van de verzekeringnemer OF

· De echtgenoot en de kinderen elk een gelijk deel in volle eigendom OF

· 60% in volle eigendom naar de echtgenoot van de verzekeringnemer en 40% in volle eigendom naar de kinderen van de verzekeringnemer OF

· enz.

Bij gebreke aan echtgenoot, de kinderen, enz. (de gebruikelijke standaardclausules).

Kunt u het nodige doen?

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groeten,

Partner Content