© Getty Images

De indexering van de huurprijzen

De inflatie doet de prijzen stijgen. Ook die van je huurwoning. Wanneer mag je verhuurder de prijs verhogen en volgens welke formule? En waar vind je de indexcijfers?

Net als de lonen worden ook de huurprijzen geïndexeerd. Verhuurders mogen hun prijzen aanpassen volgens de evolutie van de kosten van levensonderhoud. De huurprijs van jouw woning of appartement kan dus elke 12 maanden na de inwerkingtreding van je huurcontract aangepast worden. Die dag valt niet noodzakelijk samen met de dag dat je je huurcontract ondertekent, maar kan later liggen. Een huurovereenkomst kan bijvoorbeeld pas starten drie maanden nadat ze werd gesloten.

Indexering

Huurprijzen worden, net als de lonen, geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex (de prijzen van een aantal producten, bijvoorbeeld brandstof, worden niet meegeteld). De formule is: basis huur x nieuwe index/ aanvangsindex. De basishuurprijs is de huurprijs die in de huurovereenkomst staat, zonder de kosten en lasten. Het nieuwe indexcijfer is het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan de maand van de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst (dat is dus niet noodzakelijk de maand waarin de huurovereenkomst werd gesloten). De aanvangsindex is de gezondheidsindex van de maand die voorafgaat aan de maand waarin de huurovereenkomst in werking trad.

De FOD Economie berekent maandelijks de gezondheidsindex. Het meest recente gezondheidsindexcijfer vind je op hier.

Herziening van de huur

Naast de indexatie kan de huurprijs ook herzien worden. Maar huurder of verhuurder kunnen zo’n herziening enkel op vastgelegde tijdstippen vragen (op het einde van elke driejarige periode), of op elk moment als er energiebesparende kosten werden gedaan. Investeringen die de verhuurder heeft gedaan om de woning conform te maken met de minimale kwaliteitsnormen (zoals dakisolatie of dubbel glas) komen niet in aanmerking.

Betaalbaarheid huurwoningen onder druk

De hoge inflatie deed de gemiddelde huurprijzen al uitzonderlijk stijgen. “Een verhuurder die in april 2021 een huurcontract voor een appartement afsloot aan 759 euro (wat toen de gemiddelde prijs was), zou die huur nu – afhankelijk van de basisindex – mogen verhogen met zo’n 58 euro”, zo staat de lezen in het Editoriaal van de directie van de Verenigde Eigenaars (Eigenaarsmagazine, mei 2022).

Veel eigenaars durven zo’n verhoging niet doorrekenen, zo wordt ook vermeld in het Editoriaal. De forse prijsstijgingen zetten de betaalbaarheid van huurwoningen onder druk. Als eigenaars gaan vrezen voor betaalachterstallen, worden ook investeringen in de huurmarkt ontmoedigd. Daar is niemand mee gebaat...

Partner Content