© Getty Images/Caiaimage

Deeltijds tijdskrediet combineerbaar met zelfstandig bijberoep

Sinds deze zomer kan je je inkomsten uit je zelfstandig bijberoep cumuleren met een onderbrekingsuitkering als je je prestaties vermindert.

De regels over het cumuleren van onderbrekingsuitkeringen (tijdskrediet en thematisch verlof) met een zelfstandige activiteit zijn veranderd in augustus 2019. Sindsdien kan je je zelfstandige activiteit in bijberoep combineren met het opnemen van deeltijds tijdskrediet, loopbaanonderbreking of thematisch verlof met uitkeringen.

Hoofd- en bijberoep

Wat is het verschil? Je bent zelfstandige in hoofdberoep als jouw zelfstandige activiteit jouw belangrijkste bezigheid is. Je hebt geen arbeidsovereenkomst met een werkgever en bent dus geen werknemer in loondienst. Je bent zelfstandige in bijberoep als je ook een activiteit in loondienst of als ambtenaar hebt voor minstens de helft van het aantal uren van een voltijdse werkkracht (loontrekkende of ambtenaar). Je hebt dus als werknemer een arbeidsovereenkomst met een werkgever, maar daarnaast werk je nog voor eigen rekening, bijvoorbeeld na je werkuren of in het weekend.

Het statuut van zelfstandige in bijberoep heeft voor- en nadelen. Het voordeel is dat je een extra inkomen hebt en dat je de uitgaven die je doet in het kader van je bijberoep als beroepskosten mag aftrekken. Het kan ook een goeie springplank zijn naar zelfstandige in hoofdberoep. Het nadeel is dat je geen extra sociale rechten opbouwt. Je betaalt sociale bijdragen, maar die leveren jou bijvoorbeeld geen extra pensioen op. Het zijn solidariteitsbijdragen. Jouw inkomsten uit je zelfstandige activiteit komen bovenop je andere inkomsten, waardoor ze in een hogere belastingschijf terecht kunnen komen.

Cumul met deeltijds tijdskrediet en thematisch verlof

Vroeger kon je enkel de uitkeringen die je kreeg in het kader van een voltijds tijdskrediet cumuleren met inkomsten uit een zelfstandige activiteit en dat gedurende maximum een jaar. Nog een voorwaarde was dat je de zelfstandige activiteit al moest uitoefenen in de 12 maanden voor de start van het tijdskrediet. Je kon ook onderbrekingsuitkeringen in het kader van een thematisch verlof (ouderschapsverlof, palliatief verlof, medische bijstand) gedurende een jaar samen genieten met inkomsten uit een zelfstandige activiteit.

Sinds 1 augustus 2019 kan je ook uitkeringen in het kader van een deeltijds tijdskrediet (halftijds of vermindering met 1/5) samen genieten met inkomsten uit je zelfstandig bijberoep. Dit kan voor een periode van maximum 24 maanden (bij halftijdse vermindering) of 60 maanden (bij 1/5 vermindering). Voorwaarde voor de cumul is dat je je zelfstandige activiteit al minstens 12 maanden uitoefende voor de start van je tijdskrediet of thematisch verlof.

Partner Content