© getty images

Dit zijn de nieuwe garantieregels

Als je als consument iets koopt van een professionele verkoper geldt een wettelijke garantie van twee jaar. Sinds juni 2022 zijn de regels aangepast, ook voor digitale producten en diensten. Maar wat je voordien kocht, valt nog onder de oude regels.

Geldt de garantie ook als je via een webshop koopt?

Jazeker. Het maakt niet uit of je een product koopt in een winkel of via een webshop, zolang je maar koopt van een professionele verkoper. Je hebt twee jaar wettelijke garantie en minstens één jaar als je een tweedehandsproduct koopt van een professionele verkoper.

Wat met een e-boek kopen of muziek streamen?

Dezelfde garantieregels zijn nu ook van toepassing op digitale inhoud en diensten die je sinds juni 2022 hebt gekocht. Het gaat dan over computerprogramma’s, apps, digitale spelletjes, e-books, streamingdiensten voor films of muziek, cloudopslagdiensten,... Al die digitale inhoud moet aan bepaalde conformiteitseisen voldoen. Enkel voor het bewijs is er een verschil: dat lees je verderop.

Krijg je die garantie sowieso?

Nee, je hebt er enkel recht op als het conformiteitsgebrek – jouw product is niet in overeenstemming met wat het zou moeten zijn – al in de kiem aanwezig was bij de levering. Stel dat jouw smartphone na vijf maanden niet meer werkt door oxidatie. Een gebrek aan overeenstemming (zoals oxidatie) vastgesteld binnen de twee jaar, wordt verondersteld al te bestaan van in het begin. Maar de wettelijke garantie speelt niet als de verkoper kan bewijzen dat jij jouw gsm onjuist hebt gebruikt. Je hebt hem bijvoorbeeld blootgesteld aan vocht, omdat jij hem in de wc of je bad hebt laten vallen.

Wat is er praktisch veranderd?

Voor producten die je kocht voor juni 2022 wordt de garantietermijn opgedeeld in twee periodes. Stel je de eerste zes maanden een gebrek vast, dan wordt dat vermoed al aanwezig geweest te zijn bij de levering. De verkoper kan wel een tegenbewijs leveren (denk aan je gsm die in je bad viel). Na die zes maanden wordt de bewijslast omgedraaid: jij moet bewijzen dat het gebrek al van meet af aan aanwezig was. Dat is uiterst moeilijk en vaak onmogelijk.

Voor producten die je kocht sinds 1 juni 2022 moet je tijdens die twee jaar garantie als consument niets meer bewijzen. Behalve als je digitale inhoud koopt, die jou geleverd wordt via één leveringstransactie: dan kan de verkoper na één jaar vragen dat jij het bewijs levert. Geen omkering van de bewijslast meer, maar de verkoper kan nog altijd een tegenbewijs leveren. Het wordt dus voor jou gemakkelijker om van de garantie te genieten. Jouw verkoper kan ook niet aan zijn garantieplicht ontsnappen door andere afspraken met jou te maken. Maar je moet hem wel op tijd verwittigen als je een gebrek opmerkt (zie de tabel).

Kan je kiezen tussen een herstelling of een vervanging?

Kan je een beroep doen op de wettelijke garantie, dan heb jij als koper in principe de keuze tussen een herstelling en de vervanging van het product. Je keuze mag echter niet onredelijk zijn. Je kan ook geen vervangingstoestel eisen tijdens de periode dat jouw product wordt hersteld. Is herstelling of vervanging niet mogelijk, dan kan je de ontbinding van de koop eisen of een teruggave van een deel van de prijs.

Wat bij doorverkoop?

Verkoop je je wasmachine, die je kocht bij een professionele verkoper, na zes maanden door aan jouw nichtje, dan geniet jouw nichtje, met de nieuwe regels, nog 18 maanden van jouw wettelijke garantie.

Krijg je een gsm bij aankoop van een tv, dan geldt met de nieuwe regels de wettelijke garantie ook voor de gsm.

Dit zijn de nieuwe garantieregels

Partner Content