Een beter pensioen voor mensen met gemengde loopbaan

Voor werknemers met een gemengde loopbaan zijn er 2 wijzigingen op til die hun pensioen verbeteren.

Alsmaar meer mensen hebben een gemengde loopbaan. Ze beginnen bijvoorbeeld als loontrekkende en worden later ambtenaar of zelfstandige. Sommige werknemers presteren zelfs in de drie stelsels.

Berekening per stelsel

De berekening van je pensioen is moeilijker als je in verschillende stelsels hebt gewerkt dan wanneer je slechts in één stelsel zou hebben gepresteerd. Er moet een berekening gemaakt worden voor elk stelsel.

Voorbeeld. Je hebt 24 jaar als loontrekkende gewerkt en daarna 19 jaar als zelfstandige. Dan ziet je loopbaanbreuk eruit als volgt:

  • 24/45 als loontrekkende
  • 19/45 als zelfstandige

Elk van de pensioenen wordt berekend volgens de regels van de sector. Zo moet je bijvoorbeeld minstens 30 jaar als loontrekkende hebben gewerkt om in aanmerking te komen voor een minimumpensioen. Er wordt rekening gehouden met de eenheid van loopbaan. Dit betekent dat je niet over 45/45 kan gaan. Is dat wel het geval, dan kan je loopbaan als werknemer verminderd worden door een loopbaan in één van de andere stelsels.

Nieuw

Nieuw (sinds 1 juni 2015) is datde voorwaarden worden nagegaan vóór dat de regels van de beperking tot de eenheid van loopbaan worden toegepast. Zo houdt de Rijksdienst voor Pensioenen altijd rekening met de volledige loopbaan als werknemer die niet verminderd wordt door een loopbaan in andere stelsels.

Vanaf 1 juni 2015 werden alle maximumbedragen voor een volledige loopbaan gelijkgesteld. Het gewaarborgd minimumpensioen voor een alleenstaande met een volledige loopbaan zal bijvoorbeeld ? 1.123,34 bedragen (vroeger ? 954,36).

De specifieke voorwaarden en verschillende berekeningswijzen blijven echter behouden.

Meer info: www.onprvp.fgov.be

Partner Content