© belga

Een huurovereenkomst registreren: hoe en waarom

Verhuur je een pand, dan moet je de huurovereenkomst laten registreren. Maar hoe doe je dat? En wat riskeer je als je het niet doet?

Verhuur je een onroerend goed – een huis, appartement, winkelruimte,... – dan ben je als verhuurder verplicht om de huurovereenkomst en de plaatsbeschrijving te laten registreren bij het bevoegde kantoor Rechtszekerheid van de FOD Financiën, het vroegere registratiekantoor. Als huurder ben je dat enkel verplicht als je een pand huurt dat niet of niet uitsluitend dient om te wonen, zoals een handelspand of parkeergarage.

Waarom?

Een huurcontract is een overeenkomst tussen twee partijen. Tussen hen is het contract altijd bindend, ook al wordt het niet geregistreerd. Maar er kan ook een derde partij opduiken, bijvoorbeeld als de verhuurder zijn pand verkoopt. Dan is het als huurder belangrijk dat de nieuwe eigenaar je niet zomaar uit de woning kan zetten die voor jou als hoofdverblijfplaats dient. Dat is precies wat de registratie van een huurcontract beoogt. Ze voorziet het contract van een vaste datum. Vanaf die dag is het ook bindend voor derde partijen, ook al hebben die de overeenkomst niet gesloten.

Maar de registratie beschermt ook de verhuurder. Als je als eigenaar een huurcontract laat registreren voor een woning die bestemd is als hoofdverblijfplaats, moet je huurder een opzeggingstermijn geven en soms ook een vergoeding betalen als hij het contract beëindigt. Is het contract niet geregistreerd, dan kan je huurder van de ene dag op de andere opstappen en hoeft hij ook geen vergoeding te betalen.

Die regel is in Vlaanderen sinds 2019 van toepassing op zowel contracten van 9 jaar als op huurcontracten van 3 jaar of minder. In Brussel en Wallonië kan je als verhuurder je fout nog rechtzetten als je huurder je aangetekend in gebreke stelt. In Wallonië kan je als verhuurder de huurprijs dan weer niet indexeren of herzien zolang de overeenkomst niet geregistreerd is.

Verhuur je een pand dat ook voor andere doeleinden wordt verhuurd (winkel of kantoor), dan zorgt de registratie ervoor dat je huurinkomsten voor elk deel – privé en beroep – apart worden belast. Voor het woongedeelte is dat op het kadastraal inkomen, voor het beroepsgedeelte op de werkelijk ontvangen huur. Is je contract niet geregistreerd, dan zijn jouw volledige nettohuurinkomsten belastbaar.

Hoe?

Je kan via financien.belgium.be of telefonisch – 02 572 57 57 – het standaardformulier aanvragen en dat nadien met de post naar het scanningscentrum van de FOD Financiën sturen. Of je kan je huurovereenkomst online registreren via MyRent. Je meldt je aan via itsme of met je e-ID. Ook deze procedure vind je op de website van de FOD Financiën.

Hoeveel tijd heb je?

Verhuur je een huis of een appartement dat uitsluitend bestemd is voor één persoon of een gezin, dan heb je vanaf de ondertekening van het contract twee maanden de tijd om de overeenkomst te laten registreren. Verhuur je een pand dat niet uitsluitend bestemd is voor huisvesting, dan heb je vier maanden.

Hoeveel kost het?

De registratie is gratis als je een huis of een appartement verhuurt dat uitsluitend bestemd is om in te wonen. Bij een verhuur voor andere doeleinden betaal je 0,2% van de huurprijs en de lasten die de huurder betaalt voor de duur van het contract, met een minimum van 50 euro. Maak je één enkel huurcontract voor privé- én beroepsdoeleinden, dan betaal je registratierechten voor beide delen. Maak je aparte contracten, dan is de registratie van het contract voor het deel huisvesting gratis.

Partner Content