© Getty Images/iStockphoto

Een job én mantelzorg? Moet kunnen!

Nu bedrijven meer aandacht hebben voor werknemers met burn-out, groeit ook hun interesse voor de problematiek van de mantelzorgers, vaak 50-plussers.

Hoe combineer je werk en zorg? Lang niet eenvoudig om na een dag werken en je eigen dagelijkse rompslomp, nog de was en de plas van een bejaarde of zieke te doen, met hem naar de dokter of de kiné te gaan... Bedrijven die op zoek gaan naar flexibele oplossingen zijn op één hand te tellen. Daar willen de zes erkende mantelzorgorganisaties in Vlaanderen en de Waalse vzw Aidants Proches wat aan doen. Daarom stapten Landelijke Thuiszorg en Ons Zorgnetwerk in een project van het Europees Sociaal Fonds, uitgewerkt door het Kennispunt Mantelzorg, dat werkgevers inzicht moet geven in het aantal mantelzorgers binnen hun personeel.

Ons Zorgnetwerk testte de scan uit op de eigen organisatie en stond versteld van de resultaten. Gaby Trompet, directeur personeel: “Liefst 36% van ons personeel bleek mantelzorger te zijn, dat is meer dan een derde! En 28% had zijn/haar werk al zelf aangepast zonder daar met een leidinggevende of de personeelsdienst over te spreken. 66% had ook geen weet van mantelzorgregelingen in ons bedrijf. De communicatie moest dus beter.”

Nu we langer moeten werken zal het aantal werkende mantelzorgers alleen maar toenemen.

“Ideaal is dat er binnen het bedrijf een centrale persoon de werknemers/mantelzorgers bijstaat”, zegt Hilde Weckhuysen, stafmedewerker bij Ons Zorgnetwerk. “Deze mantelzorgcoach kan de werknemer informeren over de mogelijkheden om werk en zorg te combineren: tijdskrediet, een ander uurrooster, maar ook oplossingen buiten het werk zoals thuiszorgdienst, materiaal uitlenen, dagopvang,... De mantelzorgcoach hoeft geen aparte functie te zijn. In grotere bedrijven kan de preventiedienst deze taak op zich nemen, in kleinere bedrijven iemand van het personeel. Maar het kan even goed een mantelzorger zijn. Die is tenslotte een ervaringsdeskundige.”

“We mogen niet uit het oog verliezen dat werken vaak een manier is om mantelzorg vol te houden”, benadrukt Gaby Trompet. “Financieel én psychisch. Het werk is een uitlaatklep, je kan op andere dingen focussen. Het contact met collega’s is hier niet te onderschatten.”

Op www.mantelzorgvriendelijk-ondernemen.be vind je instrumenten waarmee je als mantelzorger en als bedrijf aan de slag kan.

Wat zegt de wet?

Los van de flexibiliteit die een bedrijf kan bieden, voorziet de wet mogelijkheden om het werk geheel of gedeeltelijk te onderbreken.

10 dagen verlof wegens familiale redenen. Dit onbetaald verlof moet je aanvragen en je moet ook een medisch attest indienen. Je kan de dagen ook halftijds opnemen, in overleg met je werkgever.

Thematisch verlof. De mogelijkheid om het werk volledig, halftijds of deeltijds (80% werken) te onderbreken voor een welbepaalde reden: medische bijstand aan een ziek gezins- of familielid, voor een kind zorgen, iemand bijstaan in de palliatieve fase.

Gemotiveerd tijdskrediet. Volledig of gedeeltelijk tijdskrediet omwille van een door de wet bepaalde reden (of motief): zorg voor een kind, opleiding, palliatieve zorg, bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid.

De verschillen tussen thematisch verlof en gemotiveerd tijdskrediet liggen in de instapvoorwaarden, de uitkeringen, de maximumduur,... Je bekijkt best individueel welk systeem op welk moment voor jou als werknemer de beste oplossing biedt.

Ook het systeem van tijdskrediet eindeloopbaan (halftijds of 80% werken) kan voor oudere werknemers een oplossing betekenen.

Informatie over alle vormen van thematisch verlof en tijdskrediet vind je op www.rva.be

Partner Content