Een klacht als consument? Dan kan je terecht op ConsumerConnect

Plusmagazine.be Onlineredactie

Heb je spijt van een aankoop of werd je aankoop niet geleverd? Ben je slachtoffer van misleidende praktijken? Vertoont het product dat je kocht een gebrek? Op de nieuwe website ConsumerConnect vind je het antwoord op tal van consumentenvragen.

Als consument kan je tal van klachten of problemen hebben. Er bestonden wel al manieren om een consumentengeschil op te lossen buiten de rechtbank om, via een specifieke geschillencommissie (geschillencommissie reizen bijvoorbeeld) of ombudsdienst (banken, telecom…). Maar soms was het toch wat zoeken voor de consument waar hij met zijn klacht of probleem terecht kon. Op de nieuwe website ConsumerConnect vind je voortaan het antwoord op deze en nog veel meer consumentenvragen.

ConsumerConnect is een initiatief van de FOD Economie. Je vindt er in een duidelijke taal wat je rechten en plichten zijn. De website is er voor consumenten die een probleem ervaren met een onderneming en vervangt in dat opzicht het deel “consumenten” van het Meldpunt van de FOD Economie. Ondervind je als onderneming een probleem, dan kan je dat nog steeds melden op het Meldpunt.

Vier grote pijlers

Op de website van ConsumerConnect vind je vier grote pijlers:

  • Vind informatie: op een intuïtieve manier vind je hier informatie over je rechten als consument, opgesplitst per thema. Je kan rechtstreeks naar de themapagina’s gaan en zelf op zoek gaan naar informatie. Of, je laat je begeleiden door onze consumentengids: je antwoordt op een aantal vragen en krijgt meteen de informatie die voor jou relevant is en welke mogelijke acties je kan ondernemen.
  • Meld iets: is er een inbreuk op de wetgeving inzake consumentenbescherming (bijvoorbeeld als je denkt dat je tijdens een aankoop bent misleid door een onderneming), dan kan je dat heel eenvoudig melden bij de Economische Inspectie van de FOD Economie. Zij ziet toe op de naleving van de economische regelgeving en analyseert alle ontvangen meldingen. Een melding lost je persoonlijke situatie niet op, maar de Economische Inspectie kan wel beslissen een onderzoek op te starten of je melding overmaken aan de bevoegde inspectiedienst. Bij het vaststellen van inbreuken wordt de betrokken partij aangemaand om de inbreuken stop te zetten of te regulariseren. Dit kan door het geven van een waarschuwing of door het opstellen van een proces-verbaal, wat kan leiden tot sancties.
  • Bemiddelen: heb je een geschil met een onderneming en vind je geen akkoord? Dan kan je een beroep doen op een ombudsdienst. Die bemiddelt dan samen met jou bij de onderneming om op die manier een oplossing te vinden voor je probleem. Op ConsumerConnect word je aan de hand van een aantal vragen begeleid naar de juiste ombudsdienst en hun contactgegevens.
  • Stel een vraag: je kan het Contact Center van de FOD Economie contacteren via telefoon, e-mail, sociale media of aan de hand van het online contactformulier.

Je eigen profiel op My ConsumerConnect

Op ConsumerConnect heb je ook de mogelijkheid om een duidelijk overzicht te krijgen van de meldingen die je hebt gedaan. Daarnaast kan je ook de status opzoeken van eventuele vragen die je stelde. Dat kan door een account aan te maken op ConsumerConnect.

Uiteraard blijft het steeds mogelijk om vragen te stellen of iets te melden zonder in te loggen.

Maak gebruik van kiosken in Brussel

In het kader van digitale inclusie stelt de FOD Economie aan het onthaal van zijn gebouw in Brussel kiosken ter beschikking. Via die kiosken kan je een vraag stellen, iets melden aan de Economische Inspectie of begeleid worden naar de juiste ombudsdienst. Dat alles kan je ook doen onder begeleiding van een medewerker van de FOD Economie.

Meer info: FOD Economie

Lees meer over:

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content