© Getty Images/iStockphoto

Een op de drie vrouwen krijgt minder dan 750 euro pensioen

Vrouwen krijgen gemiddeld een derde minder pensioen dan mannen. Een op de drie gepensioneerde vrouwen moet bovendien rondkomen met minder dan 750 euro per maand, terwijl dat maar voor een op de vijf mannen het geval is.

Het gemiddelde maandelijkse pensioenbedrag van een vrouwelijke werknemer of zelfstandige bedroeg vorig jaar 810 euro. Reken je daar het overlevingspensioen bij, een deel van het pensioen van de overleden echtgenoot, dan is dat gemiddeld 989 euro. Mannen ontvangen gemiddeld 1.245 euro. En waar nog geen twee op de tien vrouwen meer dan 1.500 euro per maand ontvangen, is dat bij mannen meer dan een op de vier.

Die pensioenkloof is een logisch gevolg van de loonkloof: vrouwen verdienen minder en ze werken ook nog steeds vaker deeltijds. ‘Een vrouw moet na 40 jaar werken haar volledige pensioen kunnen opnemen, en niet na 45 jaar, zoals vandaag’, zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens. Hij gelooft dat dit het pensioen van vrouwen met 12 pct zou doen stijgen. Maar experts zien bij dat voorstel financiële en juridische obstakels.

Partner Content