© Getty Images/EyeEm

Een op drie Vlamingen ontevreden over loon

Een op de drie Vlamingen is ontevreden met zijn loon. Bijna een vierde zegt nog nooit een loonsverhoging te hebben gekregen, waarbij dubbel zoveel werkende vrouwen dan mannen onder die categorie vallen. Dat blijkt uit de grote koopkrachtenquête die onderzoeksbureau iVox heeft uitgevoerd bij duizend Vlamingen, in opdracht van het VTM-programma Telefacts.

De ontevredenheid over hun inkomen komt ook naar voren in de stelling dat drie op de tien Vlamingen van job zouden veranderen voor 10 procent meer loon, ook als die job inhoudelijk geen verbetering zou betekenen. Dat blijkt meer uitgesproken te zijn bij jongere werknemers. De Vlamingen zien in de toekomst problemen opduiken. Zo is 64 procent bang niet te zullen rondkomen met zijn pensioen.

Het leven is een stuk duurder geworden

De Vlaming vindt ook dat het leven duurder is geworden. Liefst negen op de tien geeft dat aan. Dat merken ze vooral in de supermarkt, maar ook op hun water- en energiefactuur. Zes op de tien probeert de prijs te drukken door enkel zaken te kopen die goedkoper of afgeprijsd zijn. Vervoer vinden de Vlamingen eveneens duurder te zijn geworden. Bijna drie op de vier Vlamingen noemt openbaar vervoer te duur en een op de drie heeft het gevoel dat hun doen en laten wordt beperkt omdat openbaar vervoer te prijzig is. Dat gevoel leeft vooral bij laaggeschoolden.

De uitgaven voor onderwijs bezorgen blijkbaar veel ouders hoofdbrekens. Een op de vier ouders van kinderen tussen 3 en 18 jaar zeggen soms in de problemen te geraken door de onvoorspelbare facturen van scholen. Volgens de Vlamingen werden hobby’s de afgelopen vijf jaar duurder. Een op de vier is om die reden al moeten stoppen met een hobby.

Partner Content