© Getty Images/iStockphoto

Een werknemer mag voortaan meerdere banen combineren

Op 10 november 2022 trad een nieuwe wet in werking die het recht erkent van werknemers om voor meerdere werkgevers tegelijk te werken. Wat daarbij wel geldt: het verbod op oneerlijke concurrentie ten opzichte van een werkgever en het behoud van het bedrijfsgeheim.

Het staat nu vast. Een werkgever mag niet meer verbieden dat één van zijn werknemers, uiteraard buiten zijn werkuren, voor één of meer andere werkgevers gaat werken, behalve in het geval van concurrentie. Daarnaast mag een werkgever een werknemer die meerdere banen vervult niet om die reden nadelig behandelen.

Vier uitzonderingen

De nieuwe wet is het gevolg van een Europese richtlijn, die aan de lidstaten van de Europese Unie oplegt om het recht van werknemers op meerdere banen te beschermen. En zoals HR-dienstenbedrijf Acerta opmerkt, beperkt de wet het recht op parallelle banen onder 4 belangrijke voorwaarden.

1) Een werknemer mag niet concurreren met zijn werkgever, ook al gaat het om eerlijke concurrentie. Het is duidelijk dat een verzekeringsmedewerker niet parallel een verzekeringskantoor kan openen... met het risico klanten van zijn baas te ‘stelen’. Hij kan daarentegen wel een kruidenierswinkel openen...

2) Een medewerker mag een bedrijfsgeheim waarvan hij in de uitvoering van zijn werk kennis kan krijgen, niet op onrechtmatige wijze gebruiken of openbaar maken.

3) Wanneer een medewerker bij de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst kennis krijgt van geheimen in verband met persoonlijke of vertrouwelijke aangelegenheden, dan mag hij die niet bekendmaken.

4) Een werknemer mag uiteraard geen daden van oneerlijke concurrentie jegens zijn werkgever stellen of hieraan meewerken.

En wat dan met exclusiviteits- en niet-concurrentiebedingen?

“Onder exclusiviteitsbeding wordt doorgaans verstaan: een beding in de arbeidsovereenkomst dat bepaalt dat de medewerker buiten zijn arbeidsovereenkomst geen enkele andere (beroeps)activiteit mag uitoefenen, of dat hieraan beperkingen stelt”, herinnert men ons bij Acerta. Het spreekt voor zich dat het nieuwe wettelijke recht van werknemers op parallelwerk de wettigheid van exclusiviteitsclausules grotendeels ondermijnt, met uitzondering van de hierboven genoemde punten. “Er bestaat dan ook discussie, ook in de rechtspraak, over (de voorwaarden voor) de geldigheid van dergelijk beding”, zo zegt men bij Acerta.

Een niet-concurrentiebeding is een clausule in de arbeidsovereenkomst waarin een medewerker zich ertoe verbindt om, wanneer hij bij een werkgever uit dienst treedt, geen soortgelijke activiteiten uit te oefenen voor zichzelf of voor een concurrerende onderneming, waardoor hij de mogelijkheid heeft om de onderneming van de eerdere werkgever nadeel te berokkenen door verworven kennis die eigen is aan de onderneming, elders te gebruiken. Een niet-concurrentiebeding heeft maar uitwerking bij het einde van de arbeidsovereenkomst, wanneer de medewerker dus niet meer bij de werkgever in dienst is. Het niet-concurrentiebeding raakt op zich niet aan het recht op meerdere banen, aangezien de ex-medewerker op dat ogenblik al uit dienst is.

En bij het niet naleven van deze nieuwe wetgeving?

Dan riskeert de werkgever een administratieve of strafrechtelijke geldboete, vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.

Meer info: Belgische Staatsblad

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content