Elektrische voertuigen en belastingvermindering

Voor de aankoop van een elektrische vierwieler, motorfiets of driewieler krijg je een belastingvermindering. Niet meer als je een elektrische wagen koopt? En voor een elektrische fiets?

Sinds aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013) is er geen belastingvermindering meer voor de aankoop van een elektrische personenwagen, een wagen voor dubbel gebruik of minibus en evenmin voor de installatie van een laadpaal. De belastingvermindering geldt ook nietvoor elektrische fietsen. Je kan jouw uitgaven voor de aankoop van een privé elektrische fiets niet opnemen in je aangifte. Maar als jouw bedrijf jou een elektrische bedrijfsfiets biedt in plaats van een bedrijfswagen, dan word je niet belast op een ‘voordeel van alle aard’ (privégebruik van de fiets), zoals dat wel het geval zou zijn voor een bedrijfswagen. Op die manier kan de elektrische bedrijfsfiets jou wel een fiscaal voordeel bieden.

Je kan wel nog belastingvermindering krijgen als je een elektrische vierwieler koopt, maar dit is geen personenwagen. Een vierwieleris een voertuig met vier wielen, dat leeg maximaal 400 kg weegt (550 kg voor voertuigen gebruikt voor goederenvervoer), het gewicht van de batterijen niet inbegrepen.

Ook voor driewielers en motorfietsen bestaat een wettelijke definitie. Een motorfietsis een tweewielig voertuig met of zonder zijspan uitgerust met een motor en/of haalt een maximale snelheid van meer dan 45 km per uur. Een driewieler is een symmetrisch driewielig voertuig uitgerust met een motor en/of haalt een maximale snelheid van meer dan 45 km/u.

Alle drie moeten deze voertuigen aangedreven worden door een elektrische motor (hybride voertuigen zijn uitgesloten), ze moeten minstens twee personen kunnen vervoeren en je hebt er een geldig rijbewijs voor nodig (Belgisch categorie A of B, Europees of ander gelijkwaardig rijbewijs).

Hoeveel belastingvoordeel?

Voor een motorfiets en een driewieler bedraagt de belastingvermindering 15% van de aankoopwaarde van het elektrisch voertuig, met een maximum van 3.140 euro voor aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019).

Voor een vierwieler bedraagt de belastingvermindering 15% van de aankoopwaarde van het elektrisch voertuig, met een maximum van 5.150 euro voor aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019).

Alle voorwaarden en meer uitleg op www.financien.belgium.be

Partner Content