De Franstalige ombudsman Pensioenen, Jean Marie Hannesse (achteraan), en de Nederlandstalige ombudsman, Tony Van Der Steen. © belga

Enkele aandachtspunten voor wie met (vervroegd) pensioen wil gaan

De Ombudsdienst Pensioenen maakte een verslag over 2022, met een aantal opmerkingen. Kijk zeker jouw Mypension na, want er kan al eens een vergissing opduiken. Vraag op tijd je vervroegd pensioen aan. En informeer je over de mogelijke aanvullingen als je een laag pensioen hebt.

De Ombudsdienst Pensioenen ontvangt in de loop van het jaar heel wat klachten en opmerkingen van gepensioneerden. Dit leidt tot een aantal bedenkingen en suggesties. Zo pleit de Ombudsman Pensioenen om een vergissing begaan door een gepensioneerde die ter goede trouw is, weliswaar beperkt in de tijd, recht te (laten) zetten. Bijvoorbeeld: wie aanspraak maakt op pensioen, maar zijn pensioenaanvraag te laat ingediend heeft, pensioen met terugwerkende kracht toe te kennen zodat er geen geld meer misgelopen wordt. Om dit toe te laten is wel een aanpassing van de wetgeving nodig.

Vraag op tijd jouw vervroegd pensioen aan

Moet je dan altijd zelf een pensioenaanvraag doen? Neen, als jij werkt tot de wettelijke pensioenleeftijd (nu nog 65 jaar) en in België woont, dan wordt er automatisch door de pensioendiensten een onderzoek opgestart.

Maar wil jij met vervroegd pensioen gaan (dus voor de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar), dan moet je zelf een aanvraag doen. Jouw werkgever of boekhouder kan dat niet in jouw plaats doen! Je doet de aanvraag via Mypension of bij je gemeentebestuur of bij de pensioendienst en dit maximaal één jaar voor de datum waarop je je vervroegd pensioen wil laten ingaan.

Weet dat jouw aanvullend pensioenkapitaal hoger belast wordt als je met vervroegd pensioen gaat

Wie naast zijn wettelijk pensioen als werknemer of zelfstandige ook een aanvullend kapitaal kan krijgen (2e pijler pensioen via een groepsverzekering of pensioenfonds) moet er rekening mee houden dat het kapitaal automatisch op dezelfde datum uitbetaald wordt als de ingangsdatum van het wettelijk pensioen. Echter, het gunstig fiscaal regime dat bestaat als je het pensioen opneemt vanaf de wettelijke pensioenleeftijd gaat bij een vervroegd pensioen verloren. Je zal dus op het kapitaal hogere belastingen moeten betalen.

De Ombudsman Pensioenen ontving verschillende klachten van gepensioneerden die vervroegd met pensioen wilden en die op het moment dat ze vernamen dat er een fiscaal gunsttarief bestond aan de pensioendienst vroegen om de ingangsdatum van hun pensioen uit te stellen. Dit werd door de pensioendienst geweigerd. Zolang het wettelijke pensioen niet is uitbetaald kan de Ombudsman Pensioenen in zijn bemiddelingen verkrijgen dat de pensioendatum wordt uitgesteld. Maar eens het wettelijk pensioen is uitbetaald laat de wetgeving niet meer toe de pensioendatum nog te veranderen.

Kijk je gegevens op Mypension na

Ook al roept de Ombudsman Pensioenen de pensioendiensten op om ongeveer vanaf de leeftijd van 57 jaar de loopbaangegevens in mypension na te kijken op hun correctheid en coherentie, het blijft natuurlijk de toekomstig gepensioneerde zelf die het beste weet hoe zijn loopbaan eruit zag. De Ombudsman Pensioenen raadt daarom iedereen ook aan om -zeker vanaf zijn 57ste – op mypension zijn loopbaan na te kijken en bij onvolledige of niet correcte gegevens (legerdienst, perioden van werken of afwezigheid, ...) de pensioendienst te contacteren.

Soms heeft de pensioendienst niet alle gegevens zoals het onderbreken van een loopbaan voor de opvoeding van een kind jonger dan 6 jaar. Deze periode kan onder bepaalde voorwaarden tot maximaal drie jaar meetellen voor het bepalen van de vroegst mogelijke pensioendatum. Naar aanleiding van klachten kon de Ombudsman in dergelijke gevallen al bekomen dat betrokkenen tot 2 jaar eerder met pensioen konden gaan. Op voorstel van de Ombudsman Pensioenen zal de Federale Pensioendienst (FPD) bij nog meer toekomstig gepensioneerden de aandacht hierop vestigen dat deze gegevens bij de FPD onbekend zijn.

Een laag pensioen? Vraag na of je aanvullingen kan krijgen

Wie 65 jaar of ouder is, een laag pensioen en weinig andere middelen om van te leven, kan een aanvraag indienen bij de pensioendienst indienen om na te gaan of het pensioen kan aangevuld worden met een Inkomensgarantie voor Ouderen (maximum 1460 euro + sociaal tarief gas en elektriciteit) . Veel gepensioneerden denken ten onrechte dat wanneer de IGO geweigerd werd omdat ze over voldoende financiële middelen beschikten, deze weigering definitief is. Maar dat is niet zo. Als de financiële toestand verslechtert (bijvoorbeeld omdat het spaargeld opgeleefd is), is de kans groot dat een IGO later wél mogelijk is. Dan moet je wel een nieuwe aanvraag doen.

Partner Content