© Getty Images/iStockphoto

Erflaters krijgen meer tijd om erfenis te plannen

Wie bij leven een schenking deed, krijgt nog tot 1 september 2019 de tijd om te beslissen hoe zijn schenkingen bij overlijden moeten worden gewaardeerd. Dat is een jaar later dan gepland, zo meldt De Tijd.

Aanvankelijk was de wetgever van plan de termijn tot 1 maart 2019 te verlengen. Nu is er een akkoord om de schenkers nog tot 1 september 2019 de tijd te geven om een verklaring tot behoud te laten opstellen.

Toch talmt u beter niet te lang. ‘Want als u op 30 september 2018 zou overlijden en u geen verklaring tot behoud hebt afgelegd, moet de notaris de nieuwe waarderingsregels toepassen op de eerder gedane schenkingen’, waarschuwt Open VLD-Kamerlid Carina Van Cauter.

“Bovendien zijn de oude waarderingsregels maar mogelijk op schenkingen tot uiterlijk 31 augustus 2018. Latere schenkingen worden altijd onderworpen aan de nieuwe waarderingsregels en worden dus geïndexeerd tot de datum van overlijden”, aldus nog Van Cauter.

Of zo’n verklaring tot behoud opportuun is, hangt af van iemands specifieke situatie. Laat u daarom vooraf goed adviseren, zo raadt De Tijd aan.

Partner Content