Europa verplicht condensatieketels

De Europese Eco-designrichtlijn maakt het gebruik van condensatieketels verplicht vanaf september 2015. Een condensatieketel is zuiniger en milieuvriendelijker dan de oudere modellen.

Naar verluidt werden tussen januari en mei 2014 10% meer condensatieketels verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is maar goed ook, want vanaf september 2015 zullen condensatieketels verplicht worden. Een condensatieketel is zuiniger en milieuvriendelijker dan de oudere modellen.

Ecodesign

Ecodesign is een relatief nieuw begrip, dat het streven uitdrukt om bij het ontwerp van een proces of product niet alleen rekening te houden met economische, technische en menselijke criteria, maar ook met milieucriteria. Via de Europese richtlijn Ecodesign kan de Europese Commissie eisen stellen aan het ecologisch ontwerp van energiegerelateerde producten, zoals verwarmingstoestellen. (Bron: www.ecodesign.be)

Europese richtlijn

Dat is nu ook het geval voor condenserende aardgas- en stookolieketels. De Eco-designrichtlijn trekt het minimumrendement van de verwarmingstoestellen op, waardoor de consument een lager energieverbruik heeft.

Deze richtlijn zal voor stookolie- en gas- CV-toestellen vanaf 26 september 2015 effectief van toepassing zijn. Dat betekent dat vanaf die datum producten met een energie-efficiëntie onder een bepaald niveau niet meer in landen van de EU in de handel gebracht mogen worden, of voor gebruik in de EU geproduceerd mogen worden. (Bron: Magazine van de mazoutverwarmingssector, december 2013).

Meer info over condensatieketels en andere energiesparende maatregelen/producten vindt u op www.energiesparen.be

Partner Content