© Getty Images

Fiscale aangifte 2022: Een (groot-)ouder ten laste

Het is weer die tijd van het jaar... Op 30 juni moeten de papieren aangiftes binnen zijn bij de fiscus. Online heb je tijd tot 15 juli. Over de aangifte kan je een boek over schrijven, maar wij zoomen in op de strengere regels voor wie (groot)ouders ten laste neemt.

In Plus Magazine van mei 2022 vind je de grensbedragen die belangrijk zijn voor je fiscale aangifte 2022 (inkomsten 2021). We staan in het artikel ook stil bij de verschillen die er nog zijn tussen gehuwden, wettelijk en feitelijk samenwonenden.

Op de eerste schijf van je inkomen betaal je geen belastingen. Voor de inkomsten 2021 bedraagt de belastingvrije som 9.050 euro per belastingplichtige (alleenstaand, wettelijk samenwonend, gehuwd). Per kind ten laste heb je recht op een hogere belastingvrije som.

(Groot)ouder ten laste: hoger extra, maar voor minder mensen

Maar je kan ook andere personen ten laste nemen, die recht geven op een hogere belastingvrije som. Zoals inwonende ouders of grootouders, broers of zussen, die 65-plus zijn (en dus deel uitmaken van je gezin op 1 januari 2022). Het moet gaan om familieleden tot de tweede graad (jouw tante of nonkel is al derde graad). Zij gaven tot hiertoe recht op een verhoging van de belastingvrije som met 3.290 euro. De voorwaarde om een (goot)ouder/broer,zus ten laste te nemen verandert vanaf deze aangifte (dus voor je inkomsten 2021). Tot nu werd enkel gekeken naar de bestaansmiddelen. Zo kon je enkel een (groot)ouder ten laste nemen als zijn/haar bestaansmiddelen niet hoger lagen dan 27.430 euro.

Nu is daar een voorwaarde bijgekomen. De (groot)ouder moet ook zorgbehoevend zijn (hij/zij kan zich niet zelfstandig verplaatsen, niet zelfstandig eten, wassen, kleden). Er zullen dus vanaf inkomstenjaar 2021 minder (groot)ouders in aanmerking komen. Maar degenen die wél aan de voorwaarden voldoen, geven recht op een hoger extra: de belastingvrije som stijgt met 4.940 euro (en niet langer met 3.290 euro). Een minpunt: vroeger werd de verhoging van de belastingvrije som verdubbeld als de (groot)ouder zwaar gehandicapt was, nu niet meer.

Overgangsregeling

Had je al een (groot)ouder ten laste, dan kan je nog tot 2025 van de oude regeling genieten, weliswaar met de ‘oude’ verhoging van de belastingvrije som van 3.290 euro, die verdubbeld kan worden als de persoon ten laste een zware handicap heeft.

Wat als iemand overleed in 2021?

Personen die overleden in 2021 en het voorgaande aanslagjaar (aanslagjaar 2021, inkomsten 2020) ten laste waren, worden nog beschouwd als lid van je gezin op 1 januari 2022. Zij kunnen dus nog ten laste genomen worden.

(Bron: Circulaire 2021/C/82)

Partner Content