© Getty Images/Maskot

Flexi-jobs, wat en hoe?

Leen Baekelandt
Leen Baekelandt Journaliste Plusmagazine.be

Wat kunnen 50-plussers doen als flexi-jobber? Wat zijn de voor- en de nadelen? Een overzicht.

Een flexi-job is een vorm van tewerkstelling waarbij iemand die al voor een andere werkgever werkt, een bijkomende job kan uitoefenen. Het gaat dus met andere woorden om een bijbaan. En volgens recente cijfers van Partena Professional, is tussen begin 2020 en april 2023 het aantal werknemers met een flexi-job met 167% gestegen. Deze werknemers presteren gemiddeld 23 uur per maand in het kader van een flexi-job. Dit komt neer op gemiddeld zo’n 5 uur per week.

Flexi-jobs zijn al geruim tijd erg populair onder werknemers van 50 tot 64 jaar, maar ook in de andere leeftijdscategorieën zijn ze aan een steile opmars bezig.

In welke sectoren?

De werkgever moet tot een activiteitensector behoren die gebruik mag maken van het flexi-jobstelsel. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de horeca, bakkerijen, bepaalde winkels, warenhuizen of bioscopen.

Partena Professional stelt in de praktijk vast dat er 5 paritaire comités zijn waar flexi-jobs populair zijn:

  • de horeca,
  • de bakkerijen,
  • de zelfstandige kleinhandel (bedienden),
  • de handel in voedingswaren (arbeiders),
  • de kleinhandel in voedingswaren (bedienden).

Vooral kmo’s maken gebruik van flexi-jobs.

Het minimumloon

Een flexi-jobwerknemer heeft geen recht op de sectorale loonschaal. Er geldt anderzijds wel een basisloon, het zogenaamde ‘flexiloon’. Het minimumbedrag daarvan is in principe ? 10,97 per uur (bedrag op 1 december 2022), ongeacht de uitgeoefende functie.

Op alle bedragen (zowel het uurtarief als de supplementen) is een flexi-vakantiegeld verschuldigd van 7,67%.

Een financieel voordeel

Op het loon van een flexi-jobber worden geen gewone socialezekerheidsbijdragen of bedrijfsvoorheffing ingehouden. En dat is nu net het voordeel. Er is alleen een bijzondere werkgeversbijdrage van 25% op verschuldigd, die de werkgever moet betalen.

Fiscale gevolgen

Het brutoloon is gelijk aan het nettoloon en is dus niet belastbaar. Er is geen risico om in een hogere belastingschijf terecht te komen.

Toegankelijk voor iedereen?

De werknemer moet bij een andere werkgever dan die waarbij de flexi-job zal worden uitgeoefend, een hoofdactiviteit hebben, d.w.z. minimum een 4/5e tewerkstelling, in het derde kwartaal dat de flexi-job voorafgaat.

Ook gepensioneerden, die geen hoofdactiviteit moeten bewijzen, kunnen onder bepaalde voorwaarden een flexi-job uitvoeren. Deze voorwaarden zijn:

  • De flexi-job wordt bij dezelfde werkgever niet gecombineerd met een gewone arbeidsovereenkomst voor minstens 4/5 van de voltijdse arbeidsduur
  • De flexi-job wordt niet uitgevoerd tijdens een periode gedekt door een verbrekingsvergoeding of ontslagcompensatievergoeding ten laste van dezelfde werkgever
  • De flexi-job wordt niet uitgevoerd tijdens een periode gedekt door een opzeggingstermijn betekend door dezelfde werkgever

Vakbonden maken zich zorgen

Deze vorm van tewerkstelling wordt niet erg op prijs gesteld door de vakbonden, omdat ze leidt tot een verslechtering van de arbeidsomstandigheden in het algemeen. Enerzijds wordt er een grote flexibiliteit gevraagd van de werknemer, de naam flexi-job is niet toevallig gekozen. De variabele arbeidstijden kunnen buiten de uurroosters van het arbeidsreglement vallen.

Het is ook de duur van het contract, dat ter discussie staat. De effectieve tewerkstelling in een flexi-job wordt geregeld via een schriftelijke of mondelinge arbeidsovereenkomst van bepaalde duur/werk. Deze arbeidsovereenkomsten kunnen elkaar zonder beperking opvolgen. Waardoor het de facto meestal neerkomt op een contract van onbepaalde duur.

Anderzijds wijzen werknemersorganisaties op het tekort aan sociale zekerheid. En op lonen die de sectorale minima niet respecteren, wat leidt tot sociale dumping. Ten slotte dreigt dit systeem deeltijdse werknemers te vervangen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content