© iStock

Flexiwerk heeft succes

De kaap van 10.000 flexi-jobbers in de horeca is bereikt. Daar kan iemand die minstens 4/5 werkt, onbeperkt bijverdienen aan een voordelig tarief.

De term ‘nieuwe werken’ is al meermaals gevallen in onze artikels. Het is een feit dat er alsmaar meer gezocht wordt naar nieuwe werkvormen om het werk ‘werkbaarder’ (betere balans werk-thuis) en flexibeler te maken. Onlangs nog lanceerde minister van Werk Kris Peeters een plan om arbeidsregels op maat toe te laten aan bedrijfssectoren of individuele bedrijven, maar dan wel in overleg tussen werkgever en vakbonden. Er werden 10 thema’s voorgesteld waarover de sociale partners zich zullen kunnen uitspreken, zoals bv. loopbaansparen, vrijwillige overuren, lange en korte werkweek,... (zie hierover ons artikel ‘Naar een nieuw arbeidsrecht’ van 23 februari 2016.

Flexi-jobs met flexi-loon

In de horeca werd in december 2015 het systeem van de flexi-jobs ingevoerd. Sinds 1 december kan wie minstens 4/5 werkt, onbeperkt bijverdienen. De werkgever betaalt 25% RSZ-bijdrage, verder is het flexi-loon volledig vrijgesteld. Voor het eerste kwartaal van 2016 zijn er tot vandaag 10.095 unieke flexi-jobbers aangegeven bij 3.266 werkgevers. Twee op de drie van die horecazaken hebben minder dan vijf werknemers in dienst, 84% minder dan 10 werknemers. De cijfers komen uit Dimona-aangiftes die de werkgever moet doen vooraleer een werknemer in dienst komt.

Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden: de werknemer mag bij de werkgever bij wie hij de flexi-job uitoefent niet tegelijkertijd minimum 4/5 van een voltijdse tewerkstelling werken. De 4/5 tewerkstelling moet dus bij een andere werkgever gebeuren. De flexi-job mag ook niet samenvallen met een periode gedekt door een verbrekingsvergoeding die betaald moet worden door de werkgever bij wie hij de flexi-job uitoefent. De werknemer met een flexi-job mag zich ook niet in een opzeggingstermijn bevinden.

Mogelijke uitbreiding na evaluatie

De regering voerde het flexi-jobsysteem in speciaal voor de horeca, gezien de grote uitdagingen in een arbeidsintensieve sector met veel nood aan flexibiliteit. In het regeerakkoord is voorzien om na een evaluatie, de uitbreiding naar de handel en de bouwsector te bekijken. ‘Zowel voor werkgevers als werknemers is het positief dat de zwarte jobs verdwijnen en vervangen worden door witte jobs. Werkgevers kunnen hun personeel officieel en voordelig uitbetalen, werknemers zijn verzekerd en bouwen sociale rechten op. Ik ben en blijf daarom voorstander van een uitbreiding naar alle arbeidsintensieve sectoren’ aldus staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Bart Tommelein.

Partner Content